Wegwijs in welzijn

Eerstelijnszone RITS organiseerde op 6 juni 2023 een infomarkt welzijn voor alle inwoners van Izegem, Ingelmunster en Lendelede. Organisaties en verenigingen gaven er antwoorden op vragen van burgers en stelden er hun rechtstreeks toegankelijke aanbod voor. Op de infomarkt was er ook aandacht voor digitale ondersteuning.

Infomarkt welzijn ELZ RITS

Ik ben mantelzorger: hoe zit het met de mantelzorgpremie in mijn gemeente?

Ik kom net uit het ziekenhuis na een dringende operatie en kan nog niet alles in het huishouden zoals voorheen…

Hoe kan ik online mijn medisch dossier raadplegen?

Mijn huurwoning is te duur voor mijn budget, wat kan ik doen?

Ik heb een beperking en wil zelf aan het stuur staan van mijn toekomst!

Ik ben sociaal en wil graag mijn steentje bijdragen: waar kan ik in mijn gemeente vrijwilligerswerk doen?

Wat is het verschil tussen gezinshulp en poetshulp?

Mijn man kreeg de diagnose van Alzheimer… en nu?

‘Vrije tijd’ is vaak te duur voor ons. Komen wij in aanmerking voor bepaalde kortingen?

Ik overweeg de stap naar psychologische begeleiding… waar kan ik terecht?

Mijn moeder blijft graag in haar vertrouwde thuis… toch wordt zelfzorg moeilijker… welke diensten of hulpmiddelen kunnen haar hierbij ondersteunen?

Ik voel me eenzaam en zou eigenlijk wel wat meer onder de mensen willen komen…

Waar vind ik een interessante cursus over gezondheid?

Ik geraak geen wijs meer uit mijn papieren... en met dat online gedoe ben ik ook al niet mee… help!

Programma

NCW logo
Michael Portzky
Michael Portzky

Deelnemende organisaties

Art'Iz

Artiz

Art'Izt worden is makkelijker dan je denkt!

Wist je dat het volgen van een opleiding in de kunsten niet alleen je creativiteit, maar ook je welzijn kan stimuleren? Door je te verdiepen in Beeld, Muziek en/of Theater, gaat een wereld van nieuwe mogelijkheden open om jezelf uit te drukken en je emoties te uiten.

Of je nu een ervaren kunstenaar bent of nog nooit eerder een penseel of instrument hebt aangeraakt, een opleiding bij Art'Iz biedt voor elk wat wils. Naast nieuwe technieken en vaardigheden, ontdek je ook gaandeweg je eigen creatieve stijl, steeds in een ontspannen sfeer!

Zeg nu zelf: een leukere weg naar een fijn gevoel van voldoening en geluk bestaat toch niet? Investeer in jezelf en ontgin je creatieve ik. Bij Art'Iz!

Assistentiewoningen De Rode Poort

Rode Poort logo

De individuele flats hebben een oppervlakte van 65m² en zijn gelegen in een groene zone in het centrum van Izegem.

Ze garanderen een aangepaste huisvesting voor senioren vanaf 65 jaar, met behoud van alle zelfstandigheid en privacy. De bewoner kiest vrij; zowel de zorg die hij wil als de verstrekker van deze zorg. Zorg Izegem brengt de zorg in het bereik van de bewoners die er een beroep op kunnen doen telkens als dat nodig is.

In de leefruimte van de flat is een telefoontoestel dat dienst doet als noodoproepsysteem. Er zijn eveneens noodknoppen voorzien in bad- en slaapkamer. Er wordt desgewenst een draadloze zender ter beschikking gesteld.

De permanentie wordt verzekerd door een dienst thuisverpleging. Het noodoproepsysteem mag enkel gebruikt worden in noodgevallen.

Assistentiewoningen Het Vijverhof

Het Vijverhof logo

Individuele woningen van 60m² gelegen naast woonzorgcentrum de Plataan. Ze garanderen een aangepaste huisvesting voor senioren vanaf 65 jaar, met behoud van alle zelfstandigheid en privacy.

De bewoner kiest vrij; zowel de zorg die hij wil als de verstrekker van deze zorg.

De woonassistent brengt de zorg in het bereik van de bewoners die er een beroep op kunnen doen telkens als dat nodig is.

In de leefruimte van de assistentiewoning werd het noodoproepsysteem centraal aan de muur bevestigd. Er zijn eveneens noodknoppen voorzien in bad- en slaapkamer. Er wordt desgewenst een draadloze zender ter beschikking gesteld.

De permanentie wordt verzekerd door medewerkers van WZC de Plataan. Het noodoproepsysteem mag enkel gebruikt worden in noodgevallen.

Bibliotheek Ingelmunster

Bibliotheek Ingelmunster

De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je hoeft geen lidkaart te hebben om binnen te stappen, kranten te lezen, info op te zoeken op internet, mensen te ontmoeten… Je kan er terecht voor het uitlenen van boeken, tijdschriften en dvd’s. Er is een aangepast aanbod voor wie slechtziend is of moeilijker leest. De bibliotheek organiseert tal van activiteiten voor jong en oud die vaak gratis zijn of waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. Ze is erkend als digipunt met wifi, pc’s, tablets en printer die ter beschikking staan van de gebruikers. Daarnaast biedt ze doorheen het jaar sessies aan om de digitale wereld te ontdekken of de digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Bibliotheek Izegem

Bibliotheek Izegem

De tijd dat men in de bib enkel terecht kon om boeken en lectuur te ontlenen ligt reeds lang achter ons. In onze leeszaal is iedereen welkom om samen te lezen, te studeren,… Ook zijn er vier computers met gratis internet en kaartlezer beschikbaar. De medewerkers staan klaar om mensen verder te helpen bij digitale problemen. Op regelmatige tijdstippen organiseren we workshops en lezingen rond maatschappelijk relevante thema’s (consumenteninformatie, psychisch welzijn, gezondheidsitems, digidokter-sessies, …). Zo wordt de bib meer en meer een plek die kennis wil uitdragen, een plek waar iedereen welkom is, ook zonder een boek uit te lenen!

Buurtwelzijnswerker Izegem

Stad Izegem logo

In het Sociaal Huis hebben we een brugfiguur lager onderwijs en buurtwelzijnswerker. De buurtwelzijnswerker (= Daniëlle) maakt je wegwijs in de sociale dienstverlening. Deze persoon is een vertrouwenspersoon die luistert naar de noden en bezorgdheden van buurtbewoners. Daniëlle gaat elke dag op pad in het stadscentrum en staat in voor de nodige begeleiding bij vragen en moeilijkheden.

Centrum Algemeen Welzijnswerk

CAW logo

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving, … We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

De hulp is altijd en overal gratis. Wanneer je contact opneemt met één van onze hulpverleners, verhelderen we eerst samen je vraag en je situatie. Daarna kunnen we je advies en informatie of kortdurende hulp geven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over helpen bij je administratie of andere praktische zaken of een aantal gesprekken om je verder te helpen.

Als het nodig is, wijzen we je de weg naar andere diensten in het CAW of naar andere organisaties.

Centrum consult Dominiek Savio

Dominiek Savio logo
Centrum consult

Centrum Consult is het adviescentrum van Dominiek Savio, actief in de hele provincie West-Vlaanderen.

We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

We kijken hoe jij jouw leven, ondanks de beperking, zo zelfstandig en kwaliteitsvol mogelijk wil verderzetten in jouw eigen omgeving. We brengen samen jouw mogelijkheden in kaart. We geven advies om je handelen te verbeteren: advies rond hulpmiddelen, helpen zoeken naar een andere manier van werken, aanpassen van de omgeving.

CGG Largo suïcide

CGG Largo

Een rouwproces na zelfdoding is soms een weg die onmogelijk lijkt. Gesprekken en contact met lotgenoten kunnen hierbij helpend zijn. De gespreksgroep wil een veilige ruimte bieden om te praten over de zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met je doet. Na een kennismakingsgesprek met één van de begeleiders kan er aangesloten worden bij deze open gespreksgroep.

COm van Kliniek Sint-Jozef Pittem

COm logo

Consultatiepunt Ouderen Multidisciplinair (COM): een laagdrempelig consultatiepunt voor zestigplussers met psychische problemen. Dit project wordt gesubsidieerd door de Kliniek Sint-Jozef Pittem, waarbij we de kennis en ervaring van de 3de lijn inzetten in de 1ste lijn.

We gaan op huisbezoek op indicatie, of mensen kunnen na afspraak op consultatie komen in ‘Huis in de Stad’ Roeselare. Na een korte telefonische screening bij aanmelding, volgt de uitnodiging voor een eerste gesprek binnen de week. De begeleiding omvat een eerste inschatting en diagnostiek, professioneel advies en gerichte oriëntatie indien nodig.

Den Omgang

Den Omgang logo

Vzw Samenspel is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In ontmoetings- en activiteitencentrum Den Omgang ben je welkom zonder verdere verplichtingen, kan je deelnemen aan activiteiten en vormingen, leer je nieuwe mensen kennen, vind je een luisterend oor en kunnen we je advies geven rond vrije tijd, gezonde levensstijl, …

De begeleiding heeft expertise binnen geestelijke gezondheidszorg.

De Misthoorn

Logo De Misthoorn

De Misthoorn is een dienst die mensen met dementie en hun mantelzorgers wil ondersteunen, in het verwerken en omgaan met de diagnose van dementie. Je kan bij De Misthoorn terecht voor informatie en advies over de ziekte dementie en hoe ermee om te gaan en emotionele ondersteuning bij verliesverwerking en voor een ontmoeting met lotgenoten.

Dagverzorgingscentrum De Maretak

DVC De Maretak

Dagverzorgingscentrum De Maretak is een thuiszorgondersteunend aanbod, waarbij dagelijkse opvang, begeleiding, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding centraal staan. Daarnaast worden er verpleegkundige en hygiënische zorgen aangeboden. Aan de hand hiervan wordt opnieuw ademruimte gecreëerd voor de mantelzorger, die een niet te onderschatten taak op zich neemt en waardoor de zorg voor de oudere thuis langer kan worden vol gehouden.

De Maretak is zowel toegankelijk voor Lendelenaren als mensen vanuit omliggende gemeenten. De dienstverlening richt zich in het bijzonder op ouderen met of zonder fysieke hulpvragen en ouderen met dementie. Men kan er tijdens de week van maandag tot vrijdag terecht, vanaf 08:30 uur tot 16:30 uur. Op zon- en feestdagen is het dagverzorgingscentrum niet open.

Dagverzorgingscentrum Dischveld

Dischveld logo

In het centrum voor dagverzorging Dischveld wordt dagopvang geboden aan thuiswonende, zorgbehoevende senioren die alleen of met partner of met familie samenwonen. Hierdoor kunnen wij de thuisverzorger één of meerdere dagen per week een rustpauze aanbieden en de bezoeker de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. We richten ons ook naar mensen met nood aan sociaal contact.

Kandidaat-bezoekers zijn minimum 65 jaar en wonen in Izegem.

CDV Dischveld kan dagelijks gemiddeld 25 bezoekers ontvangen.

Dagverzorgingscentrum Mandelrust

DVC Mandelrust

Het biedt de mogelijkheid aan mensen uit de regio Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, Hulste, Oostrozebeke en Lendelede hun dag op een aangename manier door te brengen in gezelschap van anderen. Voor veel mensen is het alleen wonen iets wat ze zolang mogelijk willen behouden. Mits aangepaste thuiszorg is dit vaak mogelijk maar toch kan het alleen zijn soms zwaar vallen. Ook voor de famile, Partner of familie van een zorgbehoevende bejaarde kan het soms allemaal teveel worden. In die gevallen biedt het dagverzorgingscentrum een uitkomst. De oudere en de familie kunnen zelf beslissen op welke dagen ze naar het dagverzorgingscentrum willen komen.

De Flank

De Flank logo

De Flank wil vermijden dat mensen met een zorg- en ondersteuningsnood verdwalen in de chaos die het zorglandschap is of kan zijn en dat er zo kostbare tijd en middelen verloren gaan in de zoektocht naar de meest passende ondersteuning.

Zij zet in op:

- Doelgerichte zorg

- Informeren

- Directe hulp

- Samenwerking

- Trajectbegeleiding

De Flank is een samenwerking tussen drie initiatieven van de VAPH-sector, de ouderenzorg en de thuiszorg.

Diabetesliga

Diabetesliga logo

600.000 personen in Vlaanderen hebben diabetes. Elke 17 minuten krijgt iemand de diagnose.

Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden, onze vrijwilligers … streven we, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.

Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen

DMW ziekenfondsen

Personen die getroffen zijn door (langdurige) ziekte, handicap of hoge leeftijd en hun mantelzorgers kunnen bij de Dienst Maatschappelijk Werk van hun ziekenfonds terecht voor:

- informatie over de sociale regelgeving, sociale voordelen en voorzieningen;

- de organisatie van de thuiszorg; begeleiding bij langdurige zorgsituaties;

- advies over woningaanpassingen en (zorg)technologie, advies over en begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat je langer in je vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Neem contact op met jouw ziekenfonds voor meer info.

Dienst Gezinszorg Ingelmunster

Ingelmunster logo

Heeft u hulp in het huishouden nodig? Dan kan de dienst Gezinszorg van het OCMW Ingelmunster u helpen. Gediplomeerde verzorgenden bieden hulp aan gezinnen , bejaarden en zorgbehoevenden in Ingelmunster. Afhankelijk van je hulpvraag en je behoefte(fysisch, psychisch en /of sociaal) kan je tijdelijk of voor een langere periode hulp aanvragen. Ze staan je bij je huishouden, helpen bij je verzorging, vergezellen je bij activiteiten, helpen bij administratieve verrichtingen . De prijs is afhankelijk van je gezinssituatie en je inkomen.

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen

D.O.P. logo

Ben je op zoek naar hoe een goed leven er voor jou kan uitzien?

Wil je nadenken over je toekomst?
Heb je omwille van je beperking nood aan ondersteuning?
Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) West-Vlaanderen kan je in jouw zoektocht helpen.

Voor Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking en hun netwerk. We nemen samen de tijd om na te denken hoe je toekomst er kan uitzien.

- Website

- info@dop-wvl.be

- Bruggesteenweg 356, Hooglede

- 0490 44 34 04

DVV Midwest en Digibanken

Midwest
Digibanken

Midwest ondersteunt de gemeenten in Midden-West-Vlaanderen rond diverse thema’s en wil inzetten op een regionale samenwerking. Digitale inclusie is één van de thema’s, waarbij Midwest de lokale besturen ondersteunt bij het opzetten van digipunten in de gemeenten.

In een digipunt kan je terecht met vragen rond het digitale, en er worden workshops en vormingen georganiseerd.

Tijdens de welzijnsbeurs zijn we aanwezig om je te helpen met vragen rond het digitale. We vertellen je ook meer over het digipunt in jouw gemeente.

Familiehulp

Familiezorg logo

Gemotiveerde medewerkers van Familiehulp ondersteunen je graag bij jou thuis. Je kan bij ons terecht voor gezinszorg, avondzorg, opvang ziek kind, poetshulp, kraamhulp en karweidienst. Wij hebben ook bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen: personen met dementie, personen met een beperking, palliatieve situaties, psychische kwetsbaarheid en kansarmoede. Wij stemmen de zorg steeds af met jou en jouw mantelzorger.

De Fietsbieb

Logo Fietsbieb

De Fietsbieb stelt tweedehandsfietsjes ter beschikking voor een kleine huurprijs per jaar (20 EUR) en een waarborg van 20 EUR. Bedoeling is kinderen tot 12 jaar de kans te geven ook over een fietsje te beschikken. Dit kan zowel voor jonge gezinnen, als grootouders als gezinnen in kansarmoede. Een nieuwe kinderfiets kost toch al vlug enkele honderden EUR. Op die manier werken we ook aan een deelsysteem. Vrijwilligers staan in voor het herstellen van de fietsjes, voor de administratie en voor de uitbating van de winkel.

Website

izegem@fietsbieb.be

Brugstraat 14, Izegem (aan station)

0494 57 08 01

Eerstelijnspsychologische zorg binnen Kwadraat

Netwerk Kwadraat logo

Voel je jou... bezorgd, moedeloos, prikkelbaar, angstig, verdrietig? Draag zorg voor jouw mentale gezondheid. Binnen Kwadraat organiseren we de eerstelijnspsychologische zorg voor (jong)volwassenen en ouderen aan verlaagd tarief. Aangesloten (geconventioneerde) klinische psychologen en orthopedagogen bieden individueel of groepsaanbod in jouw regio.

Iedereen kan in zijn leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Het aanbod richt zich op mensen met een kwetsbaarheid of problemen op het vlak van psychisch welbevinden. Het kan ook gaan om ernstigere psychische problemen.

Eerst heb je een kennismakingsgesprek met een psycholoog. Hij of zij luistert naar jouw probleem en vraagt wat je verwachtingen zijn. Daarna stelt zij of hij een plan van aanpak op. Daarin staan concrete stappen die je kunt zetten om je weer beter te voelen.

Door een initiatief van de overheid kan jij je wellicht tegen een zeer voordelige kostprijs laten begeleiden.

Federale overheidsdienst – Directie generaal personen met een handicap

DGHAN logo

Je kan bij de DGHAN terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning.

- Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT): voor volwassen van 18 tot 65 jaar die omwille van hun handicap geen of minder mogelijkheden hebben om te gaan werken.

- Integratietegemoetkoming (IT): voor volwassen van 18 tot 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten.

- Parkeerkaart: voor personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben.

- Belastingsvoordelen voor je eigen voertuig: voor wie blind is of een ernstige verlamming heeft aan de ledematen.

- Verminderingskaart voor het openbaar vervoer: korting op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.

Gezonde buurt

Gezonde buurt

Met Gezonde buurt zet CM zich in voor meer levenskwaliteit voor iedereen.
Jouw engagement en de gezondheidsnoden van jouw buurt of regio vormen de basis.

Gezonde buurt wil samen met burgers, vrijwilligers, verenigingen en organisaties initiatieven nemen die leiden tot meer gezondheid in de samenleving.  

Er zijn verschillende manieren waarop we dit samen kunnen doen: door een activiteit te organiseren, je eigen idee met ons uit te werken, door lid te worden van een participatieraad of deel te nemen in een Gezonde buurt-groep.

  • Website
  • vanessa.loones@cm.be
  • Gezondheidspunt CM-zone RITS – Oude Stationstraat 12, 8700 Tielt maar de netwerkcoördinator spreekt ook af op locatie gezien werkingsgebied RITS.
  • 0473/35 02 10

GTB

GTB logo

Je klopt bij ons aan omdat je (weer) aan het werk wil. Verwacht van ons geen kant-en-klare jobaanbiedingen. Wij informeren en adviseren je zodat je zelf keuzes kan maken. Zo word jij sterker!

Samen met je persoonlijke GTB-bemiddelaar breng je jouw talenten en mogelijkheden in kaart en ontdek je hoe je die kan inzetten en versterken in functie van een job. We houden hierbij ook rekening met je beperking of gezondheidsprobleem.

Helan Thuiszorg

Helan logo

Helan Thuiszorg ondersteunt je bij persoonsverzorging en biedt huishoudelijke hulp aan, alsook algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning die met die activiteiten verband houden. Met als doel jou en jouw omgeving te handhaven en te ondersteunen in jouw natuurlijke thuismilieu.

Zorg aan huis: extra handen voor jou en je omgeving:

  • Hulp volledig op maat van de klant
  • Ondersteuning bij huishoudelijke taken (o.a. boodschappen, koken, was, strijk, administratie, klein onderhoud, …)
  • Bij fysieke, psychische of sociale problemen
  • Of na operatie, ziekte of ongeval
  • Voor lange of korte periode

Korian Home Care

Korian Home Care

Korian Home Care is een thuiszorgorganisatie die thuiszorg op maat aanbiedt in de breedste zin van het woord. Kwaliteit en deskundigheid zijn onze voornaamste troeven.

Iedereen, jong en oud, die zorg nodig heeft, kan gedurende een korte of lange periode terecht bij onze dienst voor gezinszorg.

Voor mensen die omwille van leeftijd, handicap, gezondheidsredenen,… niet meer kunnen instaan voor het onderhoud van de woning, is er onze poetsdienst.

Jonge gezinnen met een pasgeboren baby kunnen terecht bij onze dienst voor kraamzorg.

Tenslotte bieden we ook hulp via dienstencheques. Iedereen die huishoudelijk werk liever uitbesteedt, kan hiervoor beroep doen op onze huishoudhulpen.

't Kringske

't Kringske logo

’t Kringske is een vereniging waar armen het woord nemen. Zowel mensen in armoede als mensen niet in armoede zijn welkom in onze vereniging. Als vereniging gaan wij structureel aan het werk rond thema’s die bij onze leden leven. We hebben ontmoetingsmomenten, we organiseren vormingsmomenten voor zowel onze leden als bv scholen, we organiseren ook themawerkingen en gaan tijdens deze werkingen beleidsmatig aan de slag met de ervaringen van mensen in armoede.

Onze groepswerking gaat door op donderdagnamiddag. Je kan altijd de groepswerker contacteren als je vragen hebt of als je wil aansluiten op onze werking.

We hebben onlangs ook een ontmoetingsmoment voor jonge ouders opgestart waarop mensen kunnen aansluiten.

Het Ventiel

Het Ventiel logo

Het Ventiel is een buddywerking voor mensen met jongdementie. We bieden activiteiten aan waarbij we focussen op wat wel nog kan. We gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven. We brengen mensen samen en doorbreken het isolement, zowel voor de persoon zelf als voor de partner, de kinderen…

Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend. Het Ventiel blaast lucht in het leven van mensen met jongdementie en hun omgeving en laat ook toe om even te ventileren als de druk te hoog wordt. We laten de ogen weer twinkelen ondanks de keiharde diagnose.

i-mens

i-mens logo

Zorgorganisatie i-mens is er voor iedereen, in elke fase van het leven. Voor toekomstige ouders, voor gezinnen met kinderen, voor wie door ziekte of ongeval thuishulp kan gebruiken, voor ouderen, voor wie zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil wonen.

Bij i-mens kan je terecht voor gezinszorg, poetshulp, thuisverpleging, korte en lange nachtzorg, oppas en vervoer, klusjesdienst, vroedkunde en kraamzorg aan huis, kortdurende thuisoppas zieke kinderen, de zorgcentrale Z-plus

Inloophuis 't Koeterke

Inloophuis 't Koeterke logo

Inloophuis ’t Koeterke is een onderdeel van CAW Centraal-West- Vlaanderen en is reeds jaren een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Izegem waar mensen terecht kunnen voor een babbel, ontmoeting en ondersteuning. Ze kunnen ook ondersteuning krijgen bij hun individuele hulpvragen.

’t Koeterke richt zich vooral op personen in kwetsbare situaties. Indien nodig kan er vanuit het Koeterke door een mobiele hulpverlener verdere begeleiding vanuit het CAW voorzien worden. Daarnaast heeft ’t Koeterke een kledijdienst waar kledij verkocht wordt aan democratische prijzen. De ontmoetingsruimte en kledijdienst worden ondersteunt door een sterke vrijwilligerswerking.

Lokaal dienstencentrum De Leest

De Leest logo

LDC De Leest is een warme plek voor iedereen.

… de krant lezen

… een cursus Spaans of computer volgen

… genieten van een driegangenmenu in de ontmoetingsruimte

… de spieren losmaken of gewoon een gezellig babbeltje slaan

In lokaal dienstencentrum De Leest valt er altijd wel iets te beleven!

Het aanbod is gevarieerd, elke werkdag opnieuw. Er is echt geen enkele reden om alleen thuis te zitten en de uren langzaam te zien wegtikken!

Mantelzorgverenigingen

Coponcho logo
Steunpunt Mantelzorg logo
Samana logo

Coponcho, Steunpunt Mantelzorg en Samana zijn erkende mantelzorgverenigingen. Ze informeren, ondersteunen en coachen

mantelzorgers, maken jou als mantelzorger wegwijs in het zorglandschap en bieden een luisterend oor. Ze doen dit door een gratis infolijn, brochures en informatiekanalen, vormingen en praatgroepen, en het aanbieden van mantelzorgvakanties (Coponcho en Samana). Daarnaast doen ze ook aan belangenbehartiging en sensibilisering rond het thema mantelzorg. Je moet als mantelzorgers geen lid zijn van onze organisatie of een bepaald ziekenfonds om beroep te doen op de dienstverlening.

Coponcho Steunpunt Mantelzorg Samana
Website Website Website Samana
info@coponcho.be info@steunpuntmantelzorg.be mantelzorg@samana.be
02 515 02 63 078 77 77 97 078 15 50 20

OK: Ontmoeting en Ontspanning na en tijdens Kanker

OK logo

Lotgenotengroep die laagdrempelige ontspannings- en bewegingsactiviteiten aanbiedt voor mensen die een diagnose kanker kregen. Belangrijkste doelstellingen: ontmoeting en bewegen.
Buiten de schoolvakanties worden wekelijks activiteiten voorzien. We organiseren o.a. omnisport, aquagym, yoga, wandelingen, wellness, uitstappen, … voor (ex)patiënten. Alle soorten kanker, alle leeftijden.
Sportactiviteiten worden professioneel begeleid door een kinesiste, indien wenselijk worden activiteiten aangepast aan jouw kunnen. Omnisport en Yoga in So-Fit Sports Center Hondekensmolenstraat 55, Aquagym in het zwembad De Krekel, H. Hartstraat 15.
Democratische prijzen voor lidmaatschap en activiteiten, verzekering inbegrepen. 5- of 10 beurtenkaart, gratis proefles.

Rap Op Stap

Rap op stap

Rap Op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie. De stap zetten naar een organisatie is soms te groot, daarom bestaat Rap Op Stap. Je hoeft geen lid te zijn om een afspraak te maken.

Er kunnen zowel vakanties als daguitstappen geboekt worden. De medewerkers van het kantoor helpen je graag met het samenstellen van een vakantie/daguitstap en het uitzoeken van geschikt vervoer. Het Rap Op Stap kantoor in Izegem is iedere dinsdag geopend tussen 16u en 18u.

Samana Lendelede

Samana Lendelede

Samana is een vereniging van en voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

We werken samen aan een warm sociaal contact en het opbouwen en verstevigen van een sociaal netwerk;

- het voeden van geluk, welzijn en draagkracht.

- het verdedigen van belangen waarbij de getuigenissen en ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers centraal staat.

Aanbod op maat via onze kern:

- Huisbezoeken en ontmoetingsmomenten

- Themanamiddagen (vorming)

- Kaart- en rummikubnamiddag (maandelijks)

- Bedevaart, halvedaguitstap

- Mantelzorgwerking

- Vakantiewerking

Samana West-Vlaanderen

Samana WVL

Samana is een vereniging van en voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers. Door het organiseren van ontspanningsmomenten, uitstappen, huisbezoeken, infosessies, cursussen, vakanties, … maken we warme ontmoetingen en ontplooiingskansen mogelijk. Samen sterk! Iedereen kan vanuit zijn/haar goesting of talent een steentje bijdragen. Welkom!

SHERPA

SHERPA Surpluz verleent gericht assistentie aan personen met een (vermoeden van) beperking. Deze personen helpen we verder op weg richting de zorg of ondersteuning die ze nodig hebben. SHERPA is zichtbaar, laagdrempelig en nabij. We beluisteren en verhelderen de vragen van personen met een (vermoeden van) beperking en gaan via korte, intensieve trajecten samen op weg. SHERPA werkt proactief en dit via samenwerking met diverse diensten uit de eerste- en tweedelijnszorg.

We leggen contacten en gaan op zoek naar de potentiële vragen en noden die er zijn. De focus ligt op het trajectmatige van de dienstverlening. Afhankelijk van de vraag van de cliënt is SHERPA meer of minder actief aanwezig. SHERPA zorgt voor continuïteit in de zorg of ondersteuning en is een gids voor de persoon met een (vermoeden van) beperking en zijn netwerk.

Sint-Jozefskliniek Izegem

sjki logo

Sint-Jozefskliniek Izegem richt zich als ‘nabij basisziekenhuis’ naar patiënten uit de regio. Patiënten kunnen er terecht voor: hospitalisatie, dagziekenhuis (geriatrie, oncologie, pediatrie, chirurgie en interne geneeskunde), ambulante consultaties, gespecialiseerde onderzoeken (medische beeldvorming, mammografie, CT-scan, NMR, endoscopie enz.) en ambulante cardio-, onco- en orthopedische revalidatie.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici bieden patiëntgerichte, geëngageerde, persoonlijke en kwaliteitsvolle zorg aan. Zij volgen gerichte opleidingen en vormingen.

SJKI werkt nauw samen met huisartsen, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, revalidatiecentra en herstelverblijven om jouw ontslag uit het ziekenhuis zo kwalitatief mogelijk te maken .

Sinds een aantal maanden kan een patiënt bij bepaalde artsen digitaal een afspraak maken. Anderzijds kan je nu als patiënt thuis ook bepaalde medische gegevens inkijken. Zo kunnen patiënten o.a. beter in overleg gaan met de behandelende arts.

Hoe je dit zelf vlot kunt doen met je eigen pc of smartphone, tonen we je op de infomarkt.

Sociaal Huis Izegem

Stad Izegem logo

In het sociaal Huis Izegem helpen we mensen op weg met vragen over allerhande onderwerpen. Het Sociaal Huis heeft expertise in bepaalde thema’s:

- Huis van het Kind

- Vrije Tijd

- Thuiszorgcoördinatie

- Energie, premies, toeslagen…

Op afspraak kunnen jullie bij ons terecht met al jullie welzijnsvragen. Wij zijn geopend op volgende momenten:

- Maandag: 08:30 – 13:30

- Dinsdag: 08:30 – 12:00 en 16:00 – 19:00

- Woensdag: 08:30 – 12:00 en 14:00 – 16:00

- Donderdag: 08:30 -12:00

- Vrijdag: 08:30 – 12:00

Sociaal Thuis Lendelede

Sociaal Thuis Lendelede

Het Sociaal Thuis is er voor iedereen die vragen heeft over sociale dienstverlening, hulpverlening en tegemoetkomingen.


Bij de sociale dienst kunnen inwoners terecht voor advies en begeleiding betreffende financiële en materiële hulp, tewerkstelling, psycho-sociale hulp, kinderopvang, wonen, sociale activering, studietoelagen, vreemdelingendossiers…


Bij de thuiszorgdiensten kunnen inwoners terecht voor thuiszorgcoördinatie, huishoudhulp, klusjes, maaltijden aan huis, Minder Mobielen Centrale, oppas, vroegtijdige zorgplanning, aanvraag van tegemoetkomingen en maatregelen…

Sociale dienst OCMW Izegem

Izegem logo

De sociale dienst is een cruciale speler in het waarborgen van sociaal welzijn.

We streven ernaar om kwetsbare individuen en gezinnen te helpen hun situatie te verbeteren en een waardig leven te leiden binnen de samenleving.

Alle inwoners kunnen er dus terecht voor advies en begeleiding betreffende financiële en materiële hulp, tewerkstelling, psychosociale hulp, kinderopvang, wonen, sociale activering, studietoelagen, vreemdelingendossiers,…

Er wordt gewerkt op afspraak – gesloten op vrijdagnamiddag !

Thuisdiensten Zorg Izegem

Thuisdiensten Zorg Izegem logo

De thuisdiensten van Zorg Izegem willen senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Zo kan een opname in een woonzorgcentrum of ziekenhuis uitgesteld of vermeden worden.
Zorg Izegem beschikt over verschillende diensten zoals een poetsdienst, maaltijden aan huis en een klusjesdienst. Daarnaast verhuurt zij ook personenalarm-toestellen.

De thuisdiensten van Zorg Izegem werken ook nauw samen met de thuiszorgcoördinatoren en het Sociaal huis van Stad Izegem. Ook met andere thuiszorgorganisaties is er een nauwe samenwerking.

Thuiszorgcoördinator Ingelmunster

Ingelmunster

De thuiszorgcoördinator geeft je advies over hulp op maat in de thuissituatie. Zij maakt je wegwijs in het aanbod van de thuiszorg., zij legt de nodige contacten en indien nodig volgt ze de verdere hulp op. Daarnaast geeft ze info over tegemoetkomingen, premies of de parkeerkaart. Je kan haar vragen een overleg met alle hulpverleners bij je thuis of in het sociaal huis te organiseren. Je vindt de thuiszorgcoördinator in het sociaal huis maar ze kan ook bij je thuis komen; de dienstverlening is gratis en staat open voor iedereen.

Thuiszorgcoördinatoren Izegem

Izegem logo

Ziet u door de bomen het bos niet meer? De thuiszorgcoördinatoren van het sociaal huis helpen u verder op weg. Zij geven uitleg over alle mogelijkheden in de thuiszorg, de verschillende tegemoetkomingen en hoe je kan inschrijven op een wachtlijst. Er kan ondersteuning voorzien worden bij de aanvraag en opvolging nadien. Ook voor vragen rond vroegtijdige zorgplanning kan je bij hen terecht.

Bij complexe thuissituaties of vragen kan er samen met de hulpverleners en familie een zorgoverleg georganiseerd worden.

Hoe kunt u hen bereiken?

Dit kan op afspraak in het stadhuis of er kan een huisbezoek ingepland worden.

Thuiszorg Familiezorg

Thuiszorg Familiezorg logo

Thuiszorg Familiezorg biedt warme, persoonlijke en betrouwbare zorg bij u thuis. Dankzij een waaier van diensten kunnen we een antwoord zoeken op al uw thuiszorgvragen. U kunt bij ons terecht voor o.a. professionele gezins- en ouderenzorg, thuiskraamzorg, thuisoppas en assistentie door opgeleide vrijwilligers (ook bij kinderen en jongeren met een beperking en bij personen met dementie), advies en hulpmiddelen voor een veilige en comfortabele zorg thuis, psychologische ondersteuning. We bieden geen standaardpakketten, maar proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat u nodig heeft.

Thuiszorg Familiezorg is een autonome dienst en biedt zorg met respect voor ieder, ongeacht leeftijd, levensfilosofie, ziekenfonds…

TOV vzw

TOV logo

TOV vzw, psychosociaal revalidatiecentrum werkzaam voor de regio Izegem-Roeselare-Tielt helpt volwassenen (18+) die ’t psychisch moeilijk hebben om terug grip op hun leven te krijgen: terug je huishouden en gezin kunnen runnen, jezelf sterker en actiever voelen als persoon, je communicatieve vaardigheden verbeteren, een sociaal netwerk uitbouwen en zinvolle tijdsbesteding vinden, terug mee tellen in de maatschappij,… en passend werk of opleiding vinden. TOV vzw biedt jou een op jouw doelen gebaseerd revalidatieprogramma, individuele en contextbegeleiding én arbeidscoaching GGZ.

Met het initiatief ’t Perspectief staat TOV elke woensdagnamiddag gratis paraat met een luisterend oor, tips en professioneel advies voor al wie ’t psychisch lastig heeft.

VOC Opstap

VOC Opstap logo

VOC Opstap vzw biedt ondersteuning op vlak van vrije tijd aan kinderen, tieners, jongeren en volwassen met een ondersteuningsnood in de regio Midden-West-Vlaanderen. Denk aan personen met een fysieke, psychische, financiële, sociale of mentale beperking.

We organiseren een eigen vrijetijdsaanbod zoals speelpleinwerking Babbeloe, jeugdbeweging Jeugdateljee, jongerenwerking Pixel en diverse clubwerkingen en activiteiten voor volwassenen: vogelpik, rummikub, bowlen, komen eten, DJ-werking, wandelen, culturele voorstellingen, ….

We begeleiden ook individuele vrijetijdstrajecten op maat waarbij we samen met de klant op zoek gaan naar de juiste vrijetijdsbesteding en baten een Rap Op Stap kantoor uit. Dat is een reisbemiddelingskantoor waar mensen die er recht op hebben aan goedkoper tarief tickets voor daguitstappen of voorstellingen kunnen boeken.

VOC Opstap telt 6 medewerkers, 200 vrijwilligers en meer dan 600 unieke deelnemers per jaar.

Vrijwilligerswerking Ingelmunster

Logo Ingelmunster

Vrijwilligerswerk is een verhaal van geëngageerde mensen met een groot hart die zich belangeloos en vrijblijvend inzetten voor elkaar. Of je nu werknemer, student of gepensioneerd bent of je nu veel vrije tijd hebt of maar enkele uurtjes per maand, je bent bij ons welkom als vrijwilliger.

Als vrijwilliger heb je geen ervaring nodig, maar krijg je de kans om ervaring op te doen. Daarnaast ontmoet je andere mensen en ontdek je misschien wel een verborgen talent of een nieuwe interesse.

Vroeg-nah-bij

Vroeg NAH

’t Spoor ondersteunt met het project Vroeg-nah-bij mensen met niet aangeboren hersenletsel in hun thuisomgeving. Ook hun mantelzorgers en eerstelijns hulpverleners kunnen bij ’t Spoor terecht. De ondersteuning is afgestemd op de specifieke problematiek van mensen met NAH. Een ergotherapeut maakt deel uit van het team.

Bij ontslag uit revalidatie is het vaak nog onduidelijk dat het herstel niet volledig is. Vaak blijven er minder zichtbare neuro-psychologische problemen, die een belangrijke impact blijven hebben. Daar ligt van de kern van de begeleiding: het begrijpen van wat de restletsels zijn, en handvatten krijgen om ermee om te gaan in het leven van elke dag.

Vroeg-nah-bij is een pilootproject rechtstreeks toegankelijke hulp. Met dit project zetten we in op zorgcontinuïteit en samenwerking met andere eerstelijns hulpverleners.

Welzijnsschakel Askovi

Askovi logo

Askovi is een welzijnsschakel die het opneemt voor wie nieuw is, met of zonder papieren, in Izegem.

Maandelijks wordt er gekookt, er wordt samen gewandeld en eens per jaar gaan we erop uit met de bus. We helpen bij het invullen van papieren, vragen over huiswerk en ondersteuning bij het rijbewijs halen. Elke maandagavond is er broodbedeling.

We geven de nieuwkomers - anderstaligen - kansen en we brengen de mensen samen in een gezellige groep.

Woondienst Regio Izegem

Woondienst Izegem logo

Woondienst Regio Izegem (WRI) is een samenwerkingsverband van de gemeentebesturen en OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke. In elk van deze gemeenten, vindt u een centraal loket waar u terecht kan met alle vragen over wonen.

De woonwinkel staat ten dienste van elke (toekomstige) inwoner van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Ook eigenaars-verhuurders met een woning in deze gemeenten kunnen bij de woonwinkel terecht.

Voor elke woonvraag zoeken we steeds naar een passend antwoord:

1. Info en advies: premies, vragen huurwet, sociaal huren, kopen of lenen, ...
2. Hulp- en dienstverlening bij complexe(re) woonvragen: dringende (her)huisvesting, ernstige kwaliteitsproblemen, gerechtelijke uithuiszettingen, ...
3. Gerichte doorverwijzing: dienst stedenbouw, huurdersbond, eigenaarssyndicaat, notaris, ...

Zorg&Meer

Zorg&Meer

Voel je je beperkt in je verplaatsingen of bij andere dagdagelijkse bezigheden? Ben je op zoek naar hulpmiddelen die je hierin kunnen ondersteunen?

Zorg&Meer wil graag helpen om, samen met jou, de best passende oplossing te vinden.

Wij staan garant voor een persoonlijke aanpak en een oplossing die afgestemd is op je individuele situatie.

Je kan in onze winkels terecht voor het huren of kopen van hulpmiddelen. Naast onze winkelbedienden staan ook ergotherapeuten, mobiliteitsverstrekkers, bandagisten en audiologen met hun professioneel advies voor je klaar!

Ontdek ons uitgebreid gamma , gaande van mobiliteitshulpmiddelen over personenalarmen tot baby-/peuterspulletjes en nog zo veel meer.

Kom langs in één van onze winkels of neem een kijkje op www.zorgenmeer.be. Je kan je bestelling steeds gratis laten leveren in een Solidaris-kantoor.

Zorgend Vrijwilligerswerk CM

CM logo

CM Zorgend Vrijwilligerswerk heeft drie verschillende uitzichten:

CM-Oppas aan huis: Vrijwilligers bieden dag-, avond- en nachtoppas, zowel tijdens de week als in het weekend. De oppas gebeurt bij kinderen en volwassenen met een beperking of chronische aandoening en bij zorgbehoevende ouderen in een thuiszorgsituatie. De vrijwilligers zijn zorgzaam aanwezig en bieden toezicht waar nodig. Op deze manier krijgen de mantelzorgers ruimte om even op adem te komen.

CM-Mobiel: Vrijwilligers vervoeren met de eigen wagen minder mobiele CM-leden die zich door een fysieke of mentale beperking niet langer zelf kunnen verplaatsen met de wagen of het openbaar vervoer. Er kan zowel medisch als sociaal vervoer aangevraagd worden.

CM-Spaak: Vrijwilligers gaan langs bij personen die administratieve ondersteuning nodig hebben en doorverwezen werden door een professionele zorgverlener.