Infomoment BelRAI-LTCF

Datum:
Locatie: Online
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Waarom?

Op 1 juni 2023 zal het gebruik van BelRAI-LTCF van start gaan in de Vlaamse woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert daarom een eerste infomoment om het introductieproces toe te lichten. BelRAI goed gebruiken in zorgverlening, vereist interdisciplinaire samenwerking. Daarom nodigen we elke zorgverlener in een woonzorgcentrum uit voor dit infomoment. Accreditering voor (coördinerend en raadgevend) artsen is niet aangevraagd door de aard van informatie die wordt meegedeeld.

 

Wanneer?

Donderdag 23 september 2021 van 9u-10u30.

De webinar is toegankelijk voor iedereen met onderstaande link. Vooraf inschrijven is dus niet nodig.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5ZjVkZDMtNTFhYS00MmQxLWFiNTctN2I4OGM3YmI5NmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0%22%2c%22Oid%22%3a%2294eca1c3-dc8f-48f8-981b-cc2efee4c1e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Agenda

  1. Wat is BelRAI?
  2. BelRAI in het Vlaams beleid en het LTCF pilootproject
  3. Vlaams IT-platform BelRAI: inhoud en timing
  4. BelRAI-opleidingen
    1. Inhoud en timing
    2. Aanbod en rol Kwaliteitscentrum voor diagnostiek
  5. Toekomst

 

Opname achteraf beschikbaar

Dit infomoment zal worden opgenomen en zal beschikbaar worden gesteld op https://www.zorg-en-gezondheid.be/belrai. Voor alle actuele info over de Vlaamse BelRAI kan u op dezelfde webpagina terecht.

minder weergeven