Informatie, cijfers en COVID-19 nieuwsbrieven ELZ WE40

Onderstaande links bieden meer informatie over verschillende topics met betrekking tot COVID-19. 

Rechts vindt u een overzicht van de COVID-19 Nieuwsbrieven van de Eerstelijnszone WE40.

Relevante links, informatie en documenten

Algemeen:

Cijfers:

Sensibilisering- en campagnemateriaal

  • Communiceren en inspireren in tijden van COVID-19: klik hier
  • Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond bereiken: klik hier
  • Meertallige informatie over COVID-19: klik hier

Testen:

Vaccinaties:

Psychosociaal welzijn:

  • Veerkracht voor iedereen in de Zorg en Welzijn:  klik hier
  • Tips en informatie over psychosociaal welzijn, zorgen voor morgen: klik hier
  • Mentaal fit blijven? klik hier
  • Hulp zoeken bij psychische problemen: klik hier

Kinderen en Jongeren