Informatie van partners

De ZorgSamen - veerkracht voor zorgverleners en welzijnswerkers

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.

 

Wat je als mantelzorger dient te weten over het coronavirus

Als mantelzorger zorg je niet enkel voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Ben je bezorgd over een mogelijke besmetting door het coronavirus? We zetten alle voorzorgsmaatregelen voor jou op een rijtje.

Richtlijnen van overheid rond mantelzorgers in corona

Mantelzorg en corona door steunpunt mantelzorg

Al gehoord van "COVID-19 Eerste Lijn Barometer"?

COVID-19 Eerste Lijn Barometer is een monitoringsysteem om de belasting van zorgverleners in de eerste lijn in kaart te brengen. Deze bevraging zal het mogelijk maken om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen. Hiervoor vullen huisartsenpraktijken, triageposten, CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen) van de woonzorgcentra, apotheken, en vroedvrouwenpraktijken in onze eerstelijnszone nu reeds op vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het Elektronisch Medisch Dossier. Binnenkort zullen ook thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg registreren en mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties.

Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België. Als eerstelijnszone krijgen wij twee keer per week een zicht op de noden en behoeften (bv nood aan  bepaalde personele of andere ondersteuning, nood aan beschermingsmateriaal, …) van deze zorgverleners in onze eerstelijnszone. Hiermee kunnen wij -in samenspraak met de beroepsgroepen- mee zoeken naar lokale en intersectorale oplossingen. Behoor je tot één van deze zorgverleners? Doe dan zeker mee aan deze bevraging!

Meer informatie van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw lees je hier

Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Het zijn vreemde en drukke tijden voor ons allen. Vanuit de Diensten Maatschappelijk Werk willen wij duidelijk communiceren dat wij onze rol als toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen nog steeds ten volle opnemen.

Werking DMW West-Vlaanderen

Hoe leg je het coronavirus uit aan mensen met een beperking?

Het is niet voor iedereen evident om te begrijpen wat COVID-19 is en al helemaal niet voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking. Het is aan de zorginstellingen om op een ontwikkelingsadequate toelichting te geven over de reden waarom activiteiten uit de dagstructuur niet kunnen doorgaan, waarom lichaamscontact beperkt moet worden en waarom de personen met een beperking voorlopig geen contact kunnen hebben met anderen. VAPH somt nog eens de maatregelen op. 

Corona en jeugdhulp

De richtlijnen door het coronavirus hebben ook een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.

https://www.jeugdhulp.be/themas/corona-en-jeugdhulp

Info vanuit Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL)

Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn - huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden?

De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …

COVID-19 Lokaal - Vivel

Info vanuit WINGG

Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.

 • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
 • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen.
  Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40).
  De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. 
 • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
  • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
  • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden. 

Eerstelijnspsychologische functie Noord West-Vlaanderen

Ter preventie van Covid19-besmetting voeren de eerstelijnspsychologen en orthopedagogen geen ambulante consultaties meer uit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgcontinuïteit is, wordt er verder gewerkt met videoconsult en online begeleiding. U kan, zoals voorheen, verwijzen voor lichte angsten, depressiviteit en alcoholproblemen.

Ook voor onlinebegeleiding is een correcte verwijsbrief noodzakelijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen we geen tarief hanteren van 11.20 euro of 4 euro (bij verhoogde terugbetaling).

ELP die online hulpverlening aanbieden is momenteel enkel mogelijk in de eerstelijnszones Brugge, Oostende-Bredene, Oostkust en WE40.

Aanmeldingen gebeuren, zoals steeds, via het secretariaat op het nummer 0485 00 70 36. www.eerstelijnspsycholoognwvl.be (FOLDER)

Info vanuit de apothekers: ontsmettingsalcohol

Via de apothekers krijgen wij bericht dat elke apotheek (ook de ziekenhuisapotheek) opnieuw (voldoende) ethanol 96vv% (ontaard met 1.5% ether) kan bestellen bij de stokerijen en hieruit ontsmettingsalcohol (75vv%) en/of alcoholgel kan aanmaken.

Als u tekorten van deze ondervindt, dient u zich gewoon te wenden tot uw lokale apotheker. 

 • Dit aanbod is enkel geldig voor zorgverstrekkers met RIZIV-nummer
 • Wettelijke regeling: Het ministerieel besluit hiervoor is op 20/03/20 in het Staatsblad verschenen, het FOF (douane) schorst de accijnzen op het FAGG heeft het productieproces goedgekeurd. De reglementering is van kracht voor de komende 6 maanden.

Aanbod CAW

Samana: sociaal isolement tegengaan

 • Mantelzorgtelefoon

  • Mantelzorgers die met vragen zitten of even nood hebben aan een luisterend oor
  • 078 15 50 20 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 
  • www.samana.be/mantelzorgtelefoon

https://www.samana.be/samen-tegen-corona/

Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Het PET blijft tijdens de corona crisis bereikbaar. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die tengevolge van deze pandemie psychische klachten vertonen.Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de intakes en gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek.
https://psychiatrischexpertiseteam.be/