Informatie voor een risicopatiënt jonger dan 65-jaar

België koos voor een vaccinatiestrategie waarbij het personen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van COVID-19 prioritair zal vaccineren. Met deze strategie wil België de druk op de zorg doen afnemen om vervolgens stilaan ook de strenge maatregelen los te kunnen laten. 

Wanneer

Wij zijn in de week van 19 april gestart met uitnodigen voor vaccinatie van risicopatiënten binnen onze vaccinatiecentra van ELZ Scheldekracht (Wetteren en Wachtebeke). Dit werd ook aangekondigd via de informatiekanalen van ELZ Scheldekracht en de gemeenten. Eind mei hebben wij bijna alle correct geregistreerde risicopatiënten gevaccineerd of uitgenodigd.

Wie

Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met: 

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk minstens 140 mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • syndroom van Down
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet)

* Voor deze aandoeningen wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Als je zelf graag checkt of je effectief op de lijst staat, dat kan sinds donderdag 8 april via www.myhealthviewer.be. Je moet wel inloggen en je identiteit bewijzen. Dit kan op verschillende manieren: met een eID kaartlezer, via itsme®, met een beveiligingscode via e-mail,.... Als dat niet lukt, kan je ook nog bij de apotheker of het ziekenfonds terecht.

De vastlegging van deze aandoeningen is tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke onderliggende aandoeningen een verhoogde kans geven op een ziekenhuisopname of overlijden wanneer de patiënt met COVID-19 besmet raakt. 

Opgelet! Bij sommige aandoeningen neemt men de patiënt pas op vanaf een bepaalde graad. 

Risicopatiënt, maar nog steeds geen uitnodiging ontvangen?

Als je als correct geregistreerde risicopatiënt nog steeds geen uitnodiging hebt ontvangen, vraag je registratie na bij je huisarts. Ben je niet (correct) geregistreerd? Dan heb je je kans op prioritair gevaccineerd te worden gemist. Je zal worden opgepikt zodra we aan jouw leeftijd komen bij de brede bevolking.