Deze praktijkgerichte cursus, georganiseerd door Gezin en Handicap op 23 maart 2023, richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Jullie krijgen een bondig overzicht van de domeinen waarvoor het VAPH verantwoordelijk is. Het gaat vooral om zorg en ondersteuning aan personen met een handicap en over de terugbetaling van hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen (Individuele Materiële Bijstand – IMB). Meer informatie en de inschrijvingslink kan je hier terugvinden.

donderdag 23 maart 2023, 13:30 - 16:30
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent