Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan
aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.

Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kan. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.
Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

Spreker: Liever Thuis LM

Inschrijven via ldc.mthh@brasschaat.be of 03 663 77 07.

Organisatie: Brasschaat, Liever Thuis LM
dinsdag 13 december 2022, 19:30 - 21:30
Maria-ter-Heidehove Eikendreef 18, 2930 Brasschaat
gratis