Eind oktober besloot de Vlaamse regering om het preventief zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden te centraliseren. De gedecentraliseerde aanpak zou vervangen worden door een centraal zorgpunt in Brussel. Daarnaast werd gewerkt aan een mobiel team om het preventief aanbod te verzekeren in de grotere opvanglocaties.

Het VAZG nodigt iedereen die van nabij betrokken is bij de organisatie van het preventief aanbod voor Oekraïners uit voor een infosessie. Daarin zal de beslissing van de Vlaamse regering worden toegelicht.

donderdag 8 december 2022, 12:00 - 13:00
Online training, gratis