Initiatieven Eerstelijnszone RupeLaar vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19

De zorgraden kregen vlak voor de zomer, samen met de lokale besturen, een belangrijke rol toebedeeld in een plan van de Vlaamse Regering om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. In een leidraad werden randvoorwaarden en drie prioritaire opdrachten voor de zorgraden beschreven. Daarnaast kunnen zorgraden sinds kort, eveneens in samenwerking met de lokale besturen, inzetten op lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de centrale contactopsporing. 

Eerstelijnszone (ELZ) RupeLaar vzw werd op 1 juli 2020 door de Vlaamse overheid erkend als zorgraad en tracht op diverse fronten een steentje bij te dragen in deze crisis, met een focus op de ondersteuning van eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen haar werkingsgebied.

Via de onderstaande links willen wij de eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen RupeLaar inzage geven in de initiatieven van ELZ RupeLaar binnen het kader van deze COVID-opdrachten.

Randvoorwaarden

Opdracht 1: Beheersen van uitbraken

Opdracht 2: Solidariseren van het beschikbare aanbod i.f.v. de noden bij eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders

Opdracht 3: Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

Inzetten op lokale contact- en bronopsporing

Communicatiestrategie

COVID-19 team RupeLaar

Heb je een bezorgdheid tijdens de coronacrisis? Geef een seintje via de zorgraad en/of aan stafmedewerker Britt via britt.vandevoorde@rupelaar.be of 0472/11.44.04