Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19

De zorgraden kregen vlak voor de zomer, samen met de lokale besturen, een belangrijke rol toebedeeld in een plan van de Vlaamse Regering om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. In een leidraad werden randvoorwaarden en drie prioritaire opdrachten voor de zorgraden beschreven. Daarnaast kunnen zorgraden sinds kort, eveneens in samenwerking met de lokale besturen, inzetten op lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de centrale contactopsporing. 

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw werd op 1 juli 2020 door de Vlaamse overheid erkend als zorgraad en tracht op diverse fronten een steentje bij te dragen in deze crisis, met een focus op de ondersteuning van eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen haar werkingsgebied.

Via de onderstaande links willen wij de eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen Scheldekracht inzage geven in de initiatieven van ELZ Scheldekracht binnen het kader van deze nieuwe COVID-opdrachten.

Randvoorwaarden

Opdracht 1: Beheersen van uitbraken

Opdracht 2: Solidariseren van het beschikbare aanbod i.f.v. de noden bij eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders

Opdracht 3: Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

Inzetten op lokale contact- en bronopsporing

 

Corona

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie is hier te vinden. De leidraad voor de zorgraden is hier te vinden.

Meer info over de lokale initiatieven voor bron- en contactonderzoek, vanuit het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, is hier te vinden.