Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw werd op 1 juli 2020 door de Vlaamse overheid erkend als zorgraad en tracht op diverse fronten een steentje bij te dragen in de COVID-19 crisis, met een focus op de ondersteuning van eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen haar werkingsgebied

Via onderstaand overzicht willen wij de partners binnen Scheldekracht inzage geven in de initiatieven van ELZ Scheldekracht binnen het kader van deze nieuwe COVID-opdrachten.

Randvoorwaarden


Opdracht 1: Beheersen van uitbraken

Opdracht 2: Solidariseren van het beschikbare aanbod i.f.v. de noden bij eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders

Om het aanbod en de noden van eerstelijnsactoren en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen kreeg ELZ Scheldekracht de rol als vraag-en aanbodcoördinator voor de zorg-en hulpverleners en de voorzieningen* in de regio.

Ontdek hier wat de Eerstelijnszone en het Covid-19 team voor jou kunnen betekenen als vraag-en aanbodcoördinator. 

Hier kan je de actuele personeelsnoden vinden van regio ELZ Scheldekracht. 

*woonzorgcentra en andere residentiële ouderenvoorzieningen, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen, residentiële voorzieningen voor jeugdhulpverlening, …
 

Opdracht 3: Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

De sensibiliseringsopdracht van de zorgraden bestaat er in om, in samenwerking met de lokale besturen en de LOGO’s, de populatie en de zorgaanbieders te sensibiliseren om mee te werken met alle nodige maatregelen. Lees meer
 

Opdracht 4: Inzetten op lokale contact- en bronopsporing

Sinds kort doet niet alleen Vlaanderen aan contactopsporing, maar wordt er ook op lokaal niveau heel wat uitgewerkt. Hoe gaat dit nu precies in z’n werk? En wordt er geen dubbel werk geleverd ten opzichte van Vlaanderen?  

We loodsen je even doorheen het overzicht
 

Opdracht 5: Vaccinatie 

In januari startte België met de vaccinatie tegen het coronavirus. Als professional krijg je ongetwijfeld van burgers vragen over de COVID-vaccinatie of zit je zelf nog met vragen.

Vanuit eerstelijnszone Scheldekracht proberen we alle relevante, belangrijke informatie te verzamelen op deze pagina.

 

Corona

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie is hier te vinden. De leidraad voor de zorgraden is hier te vinden.

Meer info over de lokale initiatieven voor bron- en contactonderzoek, vanuit het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, is hier te vinden.