Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19

  • 29 september 2020

De zorgraden kregen vlak voor de zomer, samen met de lokale besturen, een belangrijke rol toebedeeld in een plan van de Vlaamse Regering om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken.

 

 

 

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht tracht op diverse fronten een steentje bij te dragen in deze crisis, met een focus op de ondersteuning van eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen haar werkingsgebied.

Op de website van eerstelijnszone Scheldekracht bieden wij een overzicht van de initiatieven van ELZ Scheldekracht binnen het kader van deze nieuwe COVID-opdrachten (ga op de homepage naar "Initiatieven ELZ Scheldekracht i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19"). 

Zo staan onder meer twee medische experts ter beschikking voor de eerstelijnszone, die binnen de zone het aanspreekpunt zijn in het geval van COVID-19 – gerelateerde medische of epidemiologische vragen of onzekerheid over interpretatie van cijfers.

Verder is er een COVID-19 team Scheldekracht dat wil fungeren als een aanspreekpunt op het niveau van de eerstelijnszone, niet alleen voor adviesvragen maar ook voor het doorgeven van noden (schaarste aan materiaal, nood aan ondersteuning, ...).

Neem zeker een kijkje in de oplijsting van initiatieven, voor het totaaloverzicht!

 

Daarnaast wordt op diezelfde website een overzicht met vaak gestelde vragen vanaf nu regelmatig aangevuld (ga op de homepage naar "FAQ's COVID-19").