Initiatieven en info rond geestelijke gezondheid

 • 20 november 2020

Hieronder kan je enkele  interessante berichten en initiatieven rond het thema geestelijke gezondheid terugvinden. We beseffen evenwel dat dit geen volledig beeld geeft van wat beweegt of in omloop is uiteraard.
 

 • In de nieuwsbrief van  LOGO Gezond+ wordt een oproep gedaan om mee het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te helpen versterken.
   
 • Vanuit RADAR gaan verschillende interessante vormingen en webinars door. Bij sommige zijn nog maar enkele vrije plaatsen, dus wacht niet. 
  ​​​​​​​
  • 7/12 : een webinar met digitale workshops rond preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren. Verschillende thema’s komen aan bod!
  • 7/12: webinar rond participatief werken met kinderen, jongere en hun context in de geestelijke gezondheidszorg
  • 10/12Een gevarieerd aanbod van digitale workshops rond diversiteitsbewust hulpverlenen.
  • Nov-dec/20: verschillende webinars en digitale workshops voor hulpverleners (diverse thema’s)

Zie: https://www.radar.be/nieuws/
 

 • Ook vanuit zelfmoord1813 worden enkele interessante vormingen en webinars georganiseerd:
   

 • Voor wie met mantelzorgsituaties in contact komt en daar ondersteuning wil bieden, verwijzen we graag naar:

  • 27/11: online webinar Mantelzorg in tijden van COVID-19: Bouwstenen voor ondersteuning   
  • En ter info:  in COVID-tijden blijven de verschillende mantelzorgverenigingen verbonden met de doelgroep. Hier vind je een overzicht van hun aanbod. De lokale dienstencentra in Gent trachten ook, in samenwerking met vrijwilligers, om snel tegemoet te komen aan een hulpvraag of organiseren bv.  ook stoepbezoeken.  Ben je op de hoogte van een moeilijke mantelzorgsituatie? Laat het weten aan het lokaal dienstencentrum in je buurt  of breng de mantelzorger in contact met het centrum.
    
 • Vanuit het handboek Eerste hulp bij psychische problemen werd door het Rode Kruis trouwens ook een app HOUVAST ontwikkeld: een app met veel tips en methodieken om anderen te ondersteunen, maar ook om jouw eigen welzijn op peil te krijgen/houden.
   

En tenslotte: