Inschrijvings- en annulatievoorwaarden

Hoe inschrijven?

Een inschrijving is geldig en definitief indien de eerstelijnszone Gent vzw (verder afgekort als ELZ Gent) het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra de ELZ Gent de betaling van de factuur heeft ontvangen. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Voor onze vormingen is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. De ontvangst van uw factuur garandeert uw deelname. ELZ Gent behoudt zich echter wel het recht om de workshop of studiedag te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld. U dient de wettelijke betaaltermijn van de factuur te respecteren, nadien is uw deelnameplaats niet meer gegarandeerd.

Sommige van onze vormingen zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. Wanneer u zich voor een dergelijke activiteit inschrijft, verklaart u te behoren tot deze specifieke doelgroep. Indien u zich inschrijft voor een dergelijke activiteit en u niet tot deze specifieke doelgroep behoort, behoudt de ELZ Gent zich het recht voor uw inschrijving te annuleren zonder terugstorting van uw inschrijvingsgeld.

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven.  Alle praktische informatie wordt u ten laatste 1 week voor aanvang van de vorming toegestuurd per e-mail. Indien u niks ontvangen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen. De ELZ Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden als aangetoond kan worden dat wij de info naar het door u opgegeven e-mailadres hebben toegezonden maar de info niet bij u is aangekomen.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de onderstaande annulatievoorwaarden.

Volzet?

Is een studiedag of workshop volzet, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten via info@elzgent.be. Wij noteren u als reserve en verwittigen u mochten er plaatsen vrij komen. Mocht de activiteit later worden hernomen, dan brengen wij u op de hoogte.

Annuleren?

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat per e-mail (info@elzgent.be) en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Er kan gratis geannuleerd worden tot 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit

  • Annulaties van inschrijvingen die we minder dan 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald tenzij iemand van de wachtlijst uw plaats kan invullen. Belangrijk: ingeschrevenen die door overmacht niet kunnen deelnemen aan de activiteit, dienen ons steeds te contacteren via info@elzgent.be. EZL Gent behoudt zich steeds het recht voor om te bepalen of de plaatsvervanger geschikt is om deel te nemen aan de vorming.

Disclaimer

De ELZ Gent is niet verantwoordelijk voor materiële, lichamelijke of andere schade van deelnemers, tenzij wij aansprakelijk zijn.