Inspiratienamiddag Zorgzame Buurten

Datum:
Locatie: Online
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Inspiratienamiddag Zorgzame Buurten - 23 september 2021

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld om mensen, ongeacht leeftijd en ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt te laten (blijven) wonen. Tussen 1 maart 2022 en 29 februari 2024 zullen in Vlaanderen en Brussel minstens 100 zorgzame buurtprojecten ondersteuning krijgen. De projectoproep loopt en projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 8 november 2021. Op 23 september 2021 gaan er naar aanleiding van deze projectoproep digitale informatie- en inspiratiesessies door.

Programma

13.30u. Introductie

13.40u. Verwelkoming en toespraak door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.55u. De projectoproep in een notendop door Bert D’hondt, raadgever Zorgzame Buurten, kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.15u. Kwartiermaken: creëren van gastvrije plaatsen • Peter Dierinck, psycholoog PCGS en medewerker bij TeGek!? voor “Kwartiermaken Vlaanderen” • Jonathan, ex-patiënt • Gino, patiënt • Marleen, buurtbewoner

14.20u. Een Lerende Omgeving voor Zorgzame Buurten door Tinne Vandensande, senior programma coördinator, Koning Boudewijnstichting

14.40u. Interviewgesprek over verschillende Zorgzame Buurten met Joris Hessels • Rudi Bloemen, Teamcoördinator Buurtgerichte Zorg Samenlevingsopbouw RIMO Limburg • Geert Pint, Huisarts in Wilsele-Dorp, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG), KULeuven • Griet Smaers, Schepen van kinderopvang, werk, zorg & gezondheid, welzijn & sociale zaken Geel

15.00u. Pauze

15.15u. Inspiratiesessies:

  • Een zorgzame buurtanalyse: introductie & tips uit de praktijk door Leen Heylen, onderzoeksleider Vonk3, Thomas More en Winny Buyens, adjunct-verantwoordelijke thuiszorg te Herentals
  • Impact & veranderingstheorie. Wat werkt voor jouw buurt? door Tinne Vandensande, senior programma coördinator, Koning Boudewijnstichting & Liesbeth Brusselaers, opbouwwerker RIMO Limburg en Mieke Smolders, Stad Beringen, teamcoach samenleven/expert maatschappelijke uitdagingen van “Beverlo Bruist”
  • Participatie?! door Geertrui Vandelanotte, inhoudelijk medewerker Lus vzw en lid van het BurgersAanZet-samenwerkingsverband & Conny Roekens, Centrumverantwoordelijke LDC ADO Icarus van “Buurtpensioen NederOver-Heembeek”
  • Samenwerken in een netwerk door Karel Hermans, stafmedewerker VIVEL en Marleen Stautemas, stafmedewerker ELZ Dender van Buurtzorg ELZ Dender
  • Verduurzaming door Dany Dewulf, stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg, VVSG en Koen Kuylen van “Burgerinitiatief Zorgzame Straten”

16.15u. Einde

Inschrijven

Inschrijven kan via Inspiratienamiddag 23 september tot maandag 20 september 2021. We bezorgen u op voorhand twee links: één link om zo het eerste, plenaire deel, te volgen en een tweede link om deel te nemen aan uw inspiratiesessie.

Meer info

Meer weten over de projectoproep en onze visie rond zorgzame buurten? Surf naar www.zorgzamebuurten.be

Digitale uitnodiging

pdf bestandUitnodiging online Inspiratienamiddag Zorgzame Buurten 23 september.pdf (1.08 MB)