Installatie van een aanspreekpunt op het niveau van de regionale zorgzone

Op vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid om op het regionale niveau een regionaal aanspreekpunt te installeren werd binnen de regionale zorgzone Gent-Eeklo een regionaal telefoonnummer en e-mailadres geïnstalleerd. A.d.h.v. een keuzemenu verbindt het telefoonnummer automatisch door met de juiste eerstelijnszone en e-mails worden automatisch doorgestuurd naar de betreffende eerstelijnszone.

Het regionaal aanspreekpunt dient in hoofdzaak om expertise op dat geografische niveau te kunnen delen en te zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de diverse betrokkenen (lokale besturen, zorgraden, de mobiele teams infectieziektebestrijding, het mobiele aanbod psychosociale ondersteuning, de Vlaamse overheid, …).