Op basis van een gespreksgroep (juni 2022) en een bevraging (najaar 2022) binnen onze eerstelijnszone werd een aanzet van een aantal praktijktools opgemaakt ter ondersteuning van de aanpak rond intrafamiliaal geweld binnen de eerste lijn. Tijdens twee avonden worden deze tools, aan de hand van een praktische vaardigheidstraining, aan u voorgesteld en samen met u verder verfijnd.

  • Focus eerste avond: opsporing en interdisciplinaire aanpak van partnergeweld in de eerste lijn, samen met de ketenaanpak.
  • Focus tweede avond: complexe situaties van intrafamiliaal geweld met betrokkenheid van kinderen en ouderen.

Graag nodigen we u uit voor de eerste avond.

Praktische informatie

Wanneer? donderdag 15/06/2023 van 19u45 tot 22u00

Waar? Tutti - Sint-Bartholomeusstraat 9a, 2170 Merksem

  • Parkeergelegenheid bij Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem (5 minuten van de locatie).

Accreditatie en aanwezigheidsattesten worden voorzien.

Programma

19u45: ontvangst

20u00: start interactieve vaardigheidstraining

  • Inleiding 'omgaan met de tools' - Dr. Leo Pas (huisarts op rust, leidt het Vlaamse en internationale project IMOCAFV)
  • Leren werken met de tools adhv 2 casussen
    • Casus 1: interprofessionele aanpak op de eerste lijn - dr Leo Pas
    • Casus 2: samenwerking bij partnergeweld met ketenaanpak - Davy Simons (pionier in de ontwikkeling van het FJC Antwerpen, medewerker stad Antwerpen)

22u00: einde

donderdag 15 juni 2023, 19:45 - 22:00
Sint-Bartholomeusstraat 9a , 2170 Merksem
gratis