Interessante webinars

Sibe organiseert opleidingen tot BelRAI gebruiker!

Zowel de  federale overheid als de deelstaatregeringen van België  ondertekenden het akkoord om de  BelRAI©  als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen.
De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op  1 juni 2021: de diensten gezinszorg en indicatiestellers starten met het gebruik van de BelRAI©  screener.

 Om ook jullie de kans te geven om BelRAI gebruiker te worden, geven we jullie de kans om je in te schrijven voor de opleiding. Sibe organiseert drie verschillende opleidingen binnen drie Eerstelijnszones (ELZ Oostende-Bredene, ELZ Westkust & Polder, ELZ Houtland en Polder).

Sibe biedt de keuze tussen twee trajecten:

1) Opleiding tot gebruiker van de volledige BelRAI (Screener, Homecare, Long Term Care Facility)

2) Opleiding tot gebruiker van de BelRAI screener

 Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/Y6ksRX3iXpKXn9Vm9

Online webinar "Duurzame aanpak combigebruik"

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en Sibe (Samen is beter) organiseren een interactieve webinar die eerstelijnsmedewerkers en mantelzorgers de kans geven om mee te denken over een duurzame aanpak omtrent combigebruik.

Er zijn verschillende mogelijke data waaruit je kan kiezen bij de inschrijving

Bekijk de officiële uitnodiging hierggz en sibe

Webinars over kringwerking

In het kader van het project "Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones" hebben de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, de Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen en de Belgische Vereniging der Podologen samen een reeks webinars over kringwerking opgesteld.

De verschillende webinars kan je via deze link bekijken.

Online webinar "Valpreventie bij ouderen"

Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser, elke 11 seconden wordt een 65-plusser opgenomen op spoed na een val en elke 19 minuten overlijdt een 65-plusser ten gevolge van een val

In deze webinar op dinsdag 20 april 2021 (10:00) krijgt u meer informatie over het nut van werken rond valpreventie en wordt er vanuit een ergotherapeutische visie gekeken naar bewegen en wat het belang is van blijven bewegen in het kader van valpreventie. Er worden tips aangereikt om zelf aan de slag te kunnen gaan. 

Meer informatie. 

Webinarreeks "Armoedebeleidsplan 2020-2025"

Eind vorig jaar lanceerde het Oostendse stadsbestuur het Armoedebeleidsplan waarmee de Stad en verschillende partnerorganisaties samen stadsbreed inzetten op de strijd tegen de armoede. Een jaar later brengt Oostende een eerste stand van zaken.

Door corona kan dit niet tijdens een trefdag van het Welzijn & Armoede Platform. Daarom werden de voorbije maanden zes webinars aangeboden waarin telkens een van de vijf hefbomen aan bod komt; tijdens een zesde webinar werd gefocust op de overkoepelende acties uit het Armoedebeleidsplan.

 Bekijk de presentaties van het webinar oostendehier

Online webinar "Omgaan met stress tijdens de tweede coronagolf"

Wat is het effect van de tweede coronagolf op iedereen die mantelzorger is of in de zorg – en welzijnssector werkt? Welke impact heeft deze golf op onze stresservaring? Hoe ga je om met de stress en wat kan je doen voor je collega’s?

Daar hadden we het over in deze webinar op zaterdag 12 december 2020 van DeZorgsamen. Moderator van dienst, Kris Vanhaecht, leidt dit gesprek in goede banen.

Deze gratis webinar is bedoeld voor iedereen die werkt als zelfstandige zorgverlener, of werkt in de eerste lijn, een ziekenhuis, woon – en zorgcentrum, jeugdhulp, gezinsondersteuning, voorziening voor mensen met een beperking, in de thuiszorg of kinderopvang of mantelzorger is.

Herbekijk deze webinar hier. 

Online webinar "Corona, meer dan een virus"

Corona, meer dan een virus

2020 is het jaar dat corona de wereld in haar grip nam. Niet enkel kwetsbare doelgroepen, maar de ganse samenleving werd getroffen en kreeg te maken met onzekerheid, angst en verlies. 

Eerstelijnszone Oostende-Bredene en eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive organiseerden op 16 november (12:15-13:00) een gratis webinar over de psychische gevolgen van corona bij 65+'ers.

Bekijk de opname hier

Online webinar: "Hoe pak ik coronastress aan, bij mezelf en in mijn team?

Een dodelijke pandemie, een economie in recessie en altijd maar dat thuiswerk: corona veroorzaakt extra stress.

In een webinar van De Tijd gaf klinisch psycholoog Tine Daeseleire enkele tips. 

 

Tine Daeseleire

Online webinar "Hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of versnippering?"

De zorgberoepen uit de eerste lijn organiseerden op 6 oktober een webinar rond de ‘hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of versnippering?’: toelichting rond de huidige innovaties binnen de Eerstelijnszorg (vanuit het perspectief van de overheid én de praktijk) en rond de meerwaarde van de zorgraden binnen de ELZ.

Het (gratis) webinar kan herbekeken worden! Partners webinar

Online webinar "Psychische problemen bij 65-plussers"

Psychische problemen bij ouderen komen erg vaak voor, 12% van de personen oudUitnodging webinarer dan 65 jaar lijdt aan een depressie. Hiervan spreekt 60% niet over zijn/haar gevoelens.

Om de hulpverleners te helpen bij het (h)erkennen van deze problemen organiseerde de eerstelijnszone Oostende-Bredene in samenwerking met Eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive op 22 september een gratis webinar. 

Bekijk deze hier opnieuw! 

Online webinar "Ontdek hoe je jouw mentale welzijn kan versterken"

Hoe laad je als zorgverlener of welzijnswerker je batterijen voldoende op in deze drukke tijden? Hoe zorg je voor jezelf en je collega’s? Waar kan je hulp en ondersteuning vinden? Op basis van cijfers en getuigenissen ging moderator Kris Vanhaecht met Tine Daeseleire en Olivia Cools op 2 mei 2020 in gesprek over veerkracht in coronatijden.

Herbekijk het webinar nu.