Interessante webinars

Bekijk hieronder de opnames van interessante webinars

Online webinar "Duurzame aanpak combigebruik"

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en Sibe (Samen is beter) organiseren een interactieve webinar die eerstelijnsmedewerkers en mantelzorgers de kans geven om mee te denken over een duurzame aanpak omtrent combigebruik.

Bekijk de webinar hier 

Webinars over kringwerking

In het kader van het project "Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones" hebben de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, de Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen en de Belgische Vereniging der Podologen samen een reeks webinars over kringwerking opgesteld.

De verschillende webinars kan je via deze link bekijken.

Webinarreeks "Armoedebeleidsplan 2020-2025"

Eind vorig jaar lanceerde het Oostendse stadsbestuur het Armoedebeleidsplan waarmee de Stad en verschillende partnerorganisaties samen stadsbreed inzetten op de strijd tegen de armoede. Een jaar later brengt Oostende een eerste stand van zaken.

Door corona kan dit niet tijdens een trefdag van het Welzijn & Armoede Platform. Daarom werden de voorbije maanden zes webinars aangeboden waarin telkens een van de vijf hefbomen aan bod komt; tijdens een zesde webinar werd gefocust op de overkoepelende acties uit het Armoedebeleidsplan.

 Bekijk de presentaties van het webinar oostendehier

Online webinar "Omgaan met stress tijdens de tweede coronagolf"

Wat is het effect van de tweede coronagolf op iedereen die mantelzorger is of in de zorg – en welzijnssector werkt? Welke impact heeft deze golf op onze stresservaring? Hoe ga je om met de stress en wat kan je doen voor je collega’s?

Daar hadden we het over in deze webinar op zaterdag 12 december 2020 van DeZorgsamen. Moderator van dienst, Kris Vanhaecht, leidt dit gesprek in goede banen.

Deze gratis webinar is bedoeld voor iedereen die werkt als zelfstandige zorgverlener, of werkt in de eerste lijn, een ziekenhuis, woon – en zorgcentrum, jeugdhulp, gezinsondersteuning, voorziening voor mensen met een beperking, in de thuiszorg of kinderopvang of mantelzorger is.

Herbekijk deze webinar hier. 

Online webinar "Corona, meer dan een virus"

Corona, meer dan een virus

2020 is het jaar dat corona de wereld in haar grip nam. Niet enkel kwetsbare doelgroepen, maar de ganse samenleving werd getroffen en kreeg te maken met onzekerheid, angst en verlies. 

Eerstelijnszone Oostende-Bredene en eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive organiseerden op 16 november (12:15-13:00) een gratis webinar over de psychische gevolgen van corona bij 65+'ers.

Bekijk de opname hier

Online webinar: "Hoe pak ik coronastress aan, bij mezelf en in mijn team?

Een dodelijke pandemie, een economie in recessie en altijd maar dat thuiswerk: corona veroorzaakt extra stress.

In een webinar van De Tijd gaf klinisch psycholoog Tine Daeseleire enkele tips. 

 

Tine Daeseleire

Online webinar "Hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of versnippering?"

De zorgberoepen uit de eerste lijn organiseerden op 6 oktober een webinar rond de ‘hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of versnippering?’: toelichting rond de huidige innovaties binnen de Eerstelijnszorg (vanuit het perspectief van de overheid én de praktijk) en rond de meerwaarde van de zorgraden binnen de ELZ.

Het (gratis) webinar kan herbekeken worden! Partners webinar

Online webinar "Psychische problemen bij 65-plussers"

Psychische problemen bij ouderen komen erg vaak voor, 12% van de personen oudUitnodging webinarer dan 65 jaar lijdt aan een depressie. Hiervan spreekt 60% niet over zijn/haar gevoelens.

Om de hulpverleners te helpen bij het (h)erkennen van deze problemen organiseerde de eerstelijnszone Oostende-Bredene in samenwerking met Eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive op 22 september een gratis webinar. 

Bekijk deze hier opnieuw! 

Online webinar "Ontdek hoe je jouw mentale welzijn kan versterken"

Hoe laad je als zorgverlener of welzijnswerker je batterijen voldoende op in deze drukke tijden? Hoe zorg je voor jezelf en je collega’s? Waar kan je hulp en ondersteuning vinden? Op basis van cijfers en getuigenissen ging moderator Kris Vanhaecht met Tine Daeseleire en Olivia Cools op 2 mei 2020 in gesprek over veerkracht in coronatijden.

Herbekijk het webinar nu.