Zelfzorg is voor een zelfstandige zorgverlener vaak moeilijk. Als zelfstandige trek je minder snel een grens, én heb je vaak geen collega’s die even luisteren. Daarom wil Eerstelijnszone Dender vzw in samenwerking met Logo Dender vzw, een intercollegiaal coachingstraject aanbieden (een traject binnen het project 'Zorgverstrekkers versterken' van The Human Link), speciaal voor zelfstandige zorgverstrekkers zoals jij!

Wat houdt dit precies in?
Coaching in groep, met anderen in een gelijkaardige context die jou begrijpen. We brengen 6 zorgverstrekkers samen in 4 sessies van telkens 2u met een getrainde begeleider over bevlogenheid, afbakenen, mildheid en omgaan met werkdruk. Samen zijn jullie elkaars klankbord, samen zoeken jullie naar meer zelfzorg.

Interesse?

We bekijken de mogelijkheid om een traject ‘Intercollegiale coaching’ gratis in eerstelijnszone Dender aan te bieden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren, en te kunnen voldoen aan de noden in ons netwerk, willen we graag horen hoeveel interesse er voor dit traject is. Ben je een zelfstandige zorgverstrekker in eerstelijnszone Dender? Geef dan via deze poll aan of je al dan niet interesse hebt voor dergelijk traject.