Wat is Intergemeentelijke Preventiewerking (IGP)?

Sterke inzet op fysieke gezondheid en welbevinden in Noord-Limburg!

Alle zes lokale besturen uit onze eerstelijnszone - Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt - streven naar een maximaal fysieke gezondheid en (mentaal) welbevinden voor al haar inwoners. Naast hun eigen projecten slaan ze hiervoor ook de handen in elkaar. Zo zetten ze nog méér in op preventieve gezondheid!

Op 1 maart 2021 startte daarom de Intergemeentelijke Preventiewerking (kortweg: IGP) in Noord-Limburg. Deze werking wordt geleid door een intergemeentelijke preventiecoördinator. De intergemeentelijke preventiecoördinator werkt niet alleen samen met de lokale besturen, maar betrekt ook alle andere relevante partners uit ons (Eerstelijnszone-)netwerk, zoals bijvoorbeeld (zelfstandige) zorg- en welzijnsverleners, organisaties in de zorg, patiëntenorganisaties, mantelzorgers... Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit netwerk, werd IGP strategisch mee opgenomen in Eerstelijnszone Noord-Limburg en delen IGP en de ELZ een kantoor.

Zo gebruikt IGP de kracht van een netwerk dat elke dag groeit!

Na een verkennende periode stelden de intergemeentelijke preventiecoördinator en haar partners een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse op. Deze omgevingsanalyse bracht de noden en behoeften rond preventieve gezondheid in onze regio in beeld. Ook werd duidelijk welk aanbod er al was.

Raadpleeg hier de omgevingsanalyse:

Op basis van deze omgevingsanalyse werd vanuit de lokale besturen, samen met de partners van de clusters Zorg, Welzijn, en PZON (Persoon met zorg- en ondersteuningsnood) een ambitieus actieplan opgesteld voor de periode 2022-2025.

Het project Bewegen Op Verwijzing loopt momenteel op volle toeren!

Het actieplan Mentaal Welbevinden staat even op pauze. Eerst moet er uitgezocht worden wat de noden zijn vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Volgende projecten staan alvast op de planning voor de komende jaren:

  • Gezond Ge(s)maakt
  • Laagdrempelige Fietsgids
  • Weer Stralen
  • Bewegen Op Verwijzing
  • Halt2Diabetes

Meer informatie over elk project vind je hieronder!


Bewegen Op Verwijzing

Logo Bewegen Op Verwijzing

Met het project Bewegen Op Verwijzing (BOV) willen we een gezondere levensstijl bevorderen bij volwassenen. Dankzij het project kunnen huisartsen en andere disciplines (vanaf oktober) patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een coach.

Klik hier voor alle informatie over Bewegen Op Verwijzing.


Gezond Ge(s)maakt

Logo Gezond Ge(s)maakt

Gezond Ge(s)maakt is een nieuwe methodiek, ontwikkeld door Logo Limburg. Het combineert lekker en gezond koken met het vergroten van kennis rond gezonde voeding, en dit op een laagdrempelige en aangename manier. De box Gezond Ge(s)maakt, bestaat uit 10 kleinere boxen met materialen waarmee de intergemeentelijke preventiecoördinator of externe lesgever onmiddellijk aan de slag kan. Binnen Noord-Limburg zal door ieder lokaal bestuur (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) Gezond Ge(s)maakt georganiseerd worden.


HALT2Diabetes

Diabetes type 2 Gezonde Leefstijl infographics

In HALT2Diabetes (H2D) worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten opgespoord via een tweestapsmethode én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. HALT2Diabetes (H2D) is een project dat wordt verwezenlijkt met de steun van de Vlaamse overheid.

Klik hier voor alle informatie over HALT2Diabetes (H2D).


Laagdrempelige fietsgids: “Fietsen in en om jouw gemeente”

Laagdrempelige fietsgids IGP

Onze levensverwachting stijgt jaar na jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld. Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of omgeving. Dit bovenop de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en een groter wordende gezondheidskloof. Vandaag denken we daarom steeds meer aan preventie. Een gezonde burger wordt minder ziek, zit beter in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief aan de samenleving bijdragen.

Binnen Noord-Limburg hebben we een zeer mooie groene en bosrijke omgeving met een uitgebreid fietsroutenetwerk. Toch merken we dat de actieve verplaatsingen nog vaak met de wagen gebeuren. Om de drempel naar fietsen weg te nemen en de gezondheidseffecten te benadrukken, ontwikkelen we een fietsgids die zich op meerdere vlakken onderscheidt van andere fietsgidsen.

Voor wie?

Deze laagdrempelige fietsgids wordt uitgewerkt voor iedere burger die een te sedentair leven leeft en dus te weinig beweegt. Toch gaan we via het principe van Universeel Proportionalisme extra oog hebben voor de kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met beperktere fysiek, personen met psychische moeilijkheden, personen met een lichamelijke beperking, personen die pas recent leerden fietsen en personen met financiële problemen.

Via een goede visuele ondersteuning en zeer eenvoudige, laagdrempelige taal, zorgen we dat deze gids voor iedereen bruikbaar is; dus ook voor personen met een laag taalniveau of personen met een mentale beperking. Er wordt gelet op een overzichtelijke, niet te drukke bladvulling. Kortom: we volgen het advies naar gezondheidsvaardig werken van het Vlaams Instituut Gezond Leven en Wablieft (het centrum voor duidelijke taal).

Wat?

De routes zijn beduidend korter dan deze van bijvoorbeeld de Limburgse Fietsgids, net om naar niveau laagdrempelig te werken. Op de geselecteerde routes worden volgende belangrijke plaatsen aangeduid:

  • Gratis watertaps of locaties waar de drinkbus gratis gevuld kan worden.
  • Rustbanken.
  • Speeltuin of andere attractieve lokale insteken (deze worden aangegeven door de stad of gemeente).

Via een initiatieles rond het gebruik van de knooppunten, gezondheidstips... bij kwetsbare doelgroepen, wordt deze gids als 'duwtje' naar gezondheidspromotie gebruikt. Via een gerichte toeleiding naar bijvoorbeeld gezinnen (via het fietsexamen voor leerlingen van het zesde leerjaar in de basisschool), nieuwkomers via de fietslessen van Inburgering of via de leerkrachten van Ligo Limino, zetten we via deze fietsgids in op het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid en het versterken van de methode Health in All Policies (een initiatief van de Diensten Gezondheid en Welzijn, Mobiliteit en Toerisme) en werken we intergemeentelijk op de pijlers van het Charter Gezonde Gemeente.

Wat nog meer?

Deze laagdrempelige fietsgids bevat niet enkel regionale routes, maar ook preventief gezondheidsadvies. Dit kan gaan van concrete tips naar beweging, voldoende water drinken, bescherming tegen de zon, als naar gedragsverandering rond een gezonde levensstijl. Eventueel kan ook de link tussen het inzetten op gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlziektes als diabetes type 2, kanker, dementie... aangehaald worden.