Op deze pagina

Pilootproject: 5 eerstelijnszones

De interprofessionele training zal in een testfase enkel aangeboden worden via vijf eerstelijnszones in 2021 – 2022.

Deze training is interprofessioneel, bij voorkeur wijkgericht en toegankelijk voor professionele zorgaanbieders vanuit de eerstelijnszone. Cruciaal is een variatie van eerstelijnszorg- en welzijnsaanbieders. Deze opleiding staat naast de basisopleiding (voor iedereen toegankelijk).

Vervolgens wordt het pilootproject samen met de deelnemers geëvalueerd ifv een verdere uitrol in de andere eerstelijnszones in Vlaanderen.

Meer informatie: (61) Opleiding Doelgerichte Zorg - reportage RupeLaar - training 1 - YouTube