Intersectorale Intervisie Infants (reeks)

Datum:
Locatie: Kroonveldlaan 40, Dendermonde
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Thema “Hechting”

Jonge kinderen "infants"  (kinderen van 0 – 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in interactie met hun ouders en ruimere omgeving.

De manier waarop de hechting tot stand komt en de ontwikkelingskansen die geboden worden, spelen een cruciale rol in het verdere leven van elk kind en het psychisch welbevinden, ook op latere leeftijd.

Cultuursensitieve bril

Het werken met de allerkleinsten en hun context is nog complexer wanneer er cultuurverschillen of moeilijkheden rond diversiteit spelen. Op elke reeks sluit éénmalig een medewerker van OTA vzw aan die een cultuursensitieve manier van handelen kan binnenbrengen in de intervisie. 

Wat?

Werk jij met jonge kinderen "infants" en/of hun context? Hecht je veel belang aan de ontwikkeling van een veilige gehechtheid bij deze jonge kinderen? Zoek je partners om ideeën en expertise mee uit te wisselen? Dan is dit aanbod misschien wel iets voor jou!

  • Reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies van telkens 3u
  • Thema gebonden casusbespreking om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen
  • Ontmoeting van professionelen uit verschillende sectoren
  • Elkaars netwerk versterken

Voor wie?

Professionelen uit alle sectoren die werken met infants (0 - 5 jaar) en/of hun context.

Door wie?

Erik De Belie
Orthopedagoog - psychotherapeut
M.F.C. De Hagewinde - Hogeschool Gent

Wanneer?

  • donderdag 29 oktober 2020
  • donderdag 19 november 2020 (er sluit een medewerker van OTA vzw aan)
  • donderdag 17 december 2020

Inschrijven?

Deelname is gratis MAAR inschrijven en aanwezigheid op de drie intervisiemomenten wordt wel verwacht.