Intersectorale intervisiereeks Infants - Online - Hannelore Volckaert

Datum:
Locatie: Online via Zoom
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Infants (kinderen van -9maand tot 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in interactie met hun ouders en ruimere omgeving. Aandacht voor het psychisch welzijn van de allerkleinsten is minstens even belangrijk als zorg voor de lichamelijke ontwikkeling. 

Wissel je graag eens van gedachten met mensen uit andere regio's? Neem je graag het zeker voor het onzekere en kies je onmiddellijk voor een online intervisie? Heb je een prangende vraag rond jonge kinderen binnen een interculturele context?  Dan biedt deze algemene online intervisiereeks rond jonge kinderen zeker soelaas! 

Hannelore Volckaert is orthopedagoge en oplossingsgericht psychotherapeut binnen haar eigen praktijk Ootwee. Ze heeft ervaring in het ondersteunen van kinderen en volwassenen met autisme, gezinnen met opvoedingsvragen en allerhande teamondersteuning. Ze is gepassioneerd over oplossingsgericht werken en geeft hierover sinds een 10-tal jaar vormingen. Ze is gedreven in intervisie binnen het oplossingsgericht model.

Voor wie?

Professionelen uit verschillende sectoren die:

  • werken met jonge kinderen en/of hun context
  • aan de hand van eigen casussen ervaringen, inzichten en kennis willen uitwisselen
  • hun netwerk willen versterken binnen de regio 
  • hun expertise rond jonge kinderen willen uitbreiden 

Wanneer?

  • dinsdag 16 maart
  • dinsdag 30 maart
  • dinsdag 20 april

Telkens van 9u - 12u 

Klik hier voor meer informatie en voor de inschrijving.