Intersectorale intervisiereeks Infants - Sint-Niklaas - Tessa Vanderstylen

Datum:
Locatie: Welzijnshuis Abingdonstraat 99
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Infants (kinderen van -9maand tot 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in interactie met hun ouders en ruimere omgeving. Aandacht voor het psychisch welzijn van de allerkleinsten is minstens even belangrijk als zorg voor de lichamelijke ontwikkeling. 

Tessa Vanderstylen is psychodynamische kindertherapeute en als psycholoog werkzaam op de Kinder – en Jeugdpsychiatrie AZ Nikolaas. Ze staat ook mee in voor de supervisies baby observatie binnen de opleiding psychodynamische kindertherapie van de KU Leuven en binnen de IMH opleiding van Rino Vlaanderen. Ze is trainer IMH in opleiding en zal mee de implementatie van IMH binnen het netwerk opnemen.

Voor wie?

Professionelen uit verschillende sectoren die:

  • werken met jonge kinderen en/of hun context
  • aan de hand van eigen casussen ervaringen, inzichten en kennis willen uitwisselen
  • hun netwerk willen versterken binnen de regio 
  • hun expertise rond jonge kinderen willen uitbreiden 

Wanneer?

  • vrijdag 2 april
  • vrijdag 7 mei
  • vrijdag 18 juni

Telkens van 9u - 12u 

Wanneer deze intervisiemomenten niet live kunnen doorgaan, wordt op de voorziene momenten een online intervisie voorzien.

Klik hier voor meer informatie en voor de inschrijving.