De dringende medische hulpverlening in de regio Izegem wordt vanaf 1 februari 24/7 versterkt met een Paramedisch Interventieteam (PIT) vanuit de Sint-Jozefskliniek.

Ziekenwagen

Dankzij de samenwerking met stad Izegem, de brandweerzones MID-WEST, Fluvia en de FOD volksgezondheid wordt de werking van het Paramedisch Interventieteam (PIT) in de Sint-Jozefskliniek uitgebouwd, naar analogie met de regio Roeselare.

Tussen 7 en 19 uur rijdt naast het PIT ook een klassieke ‘112-ambulance’. Deze wordt begeleid door 2 opgeleide en erkende ambulanciers. Zij worden door het hulpcentrum 112 ingezet voor incidenten met lichte ernst.

24/7

Het PIT wordt 24/7 ingezet als dringend hulpmiddel in de pre-hospitaal zorgverlening. Het houdt het midden tussen de ambulance en een MUG (Mobiele Urgentie Groep) en heeft tot doel het aanbod inzake medisch vervoer uit te breiden. Het PIT wordt uitgestuurd door het hulpcentrum 112 voor matige tot ernstige interventies. Het betreft dringende medische situaties die levens- of orgaanbedreigend kunnen worden. Daarnaast wordt een PIT in sommige gevallen opgeroepen wanneer er geen MUG ter beschikking is.

Beide diensten (ambulance en PIT) starten vanuit het ziekenhuis. Enkel in het weekend vertrekt de klassieke ambulance met ambulanciers vanuit de kazerne in Izegem.

De MUG komt ter plaatse bij zeer ernstige incidenten met onmiddellijk levens- of orgaanbedreigende situaties.

Deze wijziging moet de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime regio versterken, versnellen en er voor zorgen dat het juiste middel voor de juiste situatie ingezet wordt. Door deze afspraken tussen de brandweer, de federale overheid, het stadsbestuur en het ziekenhuis, krijgt de patiënt in nood de hulpverlener die voor hem/haar nodig is binnen een zo kort mogelijk tijdsinterval.

Door deze hervorming wordt de satelliet-MUG vanuit de SJKI werking stopgezet.