Intervisie multidisciplinair overleg voor overlegorganisatoren

  • 13 oktober 2021

Het agentschap Zorg en Gezondheid organiseert in samenwerking met VIVEL 5 intervisiemomenten voor overlegorganisatoren. Deze zijn enkel bedoeld voor zorgaanbieders die aan huis komen bij de persoon zelf en overleg organiseren.

Alle, bij het agentschap bekende overlegorganisatoren, werden via mail aangeschreven. Bedoeling is uitwisseling over de organisatie van overleg.

Met deze intervisies wordt ook heel wat informatie verzameld die belangrijk kan zijn voor het verder te ontwikkelen model rond zorgcoördinatie en casemanagement. Mocht een overlegorganisator de uitnodiging niet ontvangen hebben, vraag hen dan om contact op te nemen met karen.fredrix@vlaanderen.be .