Intrafamiliaal geweld vormingsaanbod 2024

Stad Brugge en Stad Oostende organiseren in samenwerking met het CAW Noord-West-Vlaanderen een reeks gratis deskundigheidsbevorderingen over intrafamiliaal geweld.

 • De basisvorming leert je signalen van geweld binnen het gezin herkennen. We reiken je ook handvatten aan om het gesprek binnen dit thema aan te gaan. Bovendien kom je meer te weten over de nieuwe hulpgroep voor personen die schade hebben veroorzaakt in het gezin.
 • In de verdiepende vorming gaan we grondiger in op de dynamieken die spelen bij partnergeweld. Je verneemt er hoe je een koppel in crisis het best begeleidt en hoe je ermee in gesprek kunt gaan. Kom je graag te weten welke methodieken je kunt inzetten? Wil je met behulp van casusbespreking bijleren van anderen? Dan is deze verdiepende sessie zeker iets voor jou

Wil je graag deelnemen aan deze vormingen?

 • Bij de basisvorming kun je kiezen uit het fysieke en het online vormingsaanbod. De fysieke vormingen vinden plaats in Brugge en Oostende en duren 2 uur. De online vormingen zijn lunch- en avondwebinars. Je volgt tweemaal een webinar van 1 uur en krijgt zo dezelfde informatie mee als op de fysieke vormingen.
 • De verdiepende vormingen vinden altijd fysiek plaats in Brugge of Oostende en duren 2.30 uur.

Wie kan inschrijven?

 • De basisvormingen zijn bedoeld voor intermediairs die in contact komen met omstaanders, daders en slachtoffers van familiaal geweld. Dat kunnen bijvoorbeeld politiemensen, OCMW-medewerkers, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, thuisverpleegkundigen, leerkrachten ... zijn. Iedereen die vanuit zijn of haar job in contact komt met deze problematiek is welkom.
 • Aan de verdiepende vorming kun je enkel deelnemen als je in 2023 de basisvorming volgde. Ook als je de basiskennis op een andere manier hebt verworven, kun je inschrijven.

Meer info:

Intrafamiliaal geweld vormingsaanbod 2023

Meer Info:

G-FORSE

TRAINING VOOR BETROKKENEN DIE SCHADE VEROORZAAKTEN BIJ intrafamiliaal geweld

Wat?

G-FORSE is een laagdrempelige groepstraining voor personen die schade hebben veroorzaakt bij familiaal geweld. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers, die deelnemen aan minimaal zes bijeenkomsten van 2,5 uur. Deelnemers bespreken hun ervaringen in de groep. Zij vinden bij elkaar
een luisterend oor. De begeleider (ver)oordeelt niet en is goed bekend met hoe binnen een relatie of thuissituatie door spanningen en problemen agressie
kan ontstaan.

Waarom G-FORSE?

G-FORSE staat voor Groepskracht. Het is de bedoeling om met de groep een waar klankbord te zijn voor de deelnemers onderling. G-kracht verwijst
tegelijk naar de kracht die nodig is om emoties onder controle te krijgen voor deze tot escalaties leiden.

Voor wie?

G- FORSE is bedoeld voor personen die schade hebben veroorzaakt bij huiselijk geweld. Dat kan zijn richting hun partner, ouders, broers/zussen
of kinderen. "Hoe kun je huiselijk geweld in de toekomst voorkomen?" met die vraag gaan de deelnemers van G-FORSE aan de slag, dit onder begeleiding van ervaren vormingswerkers van Groep INTRO vzw.

Voor wie niet?

G-FORSE is niet bedoeld voor personen:

 • Die het geweld volledig ontkennen,
 • Bij wie psychiatrische problemen te veel op de voorgrond staan,
 • Met ernstige verslavingsproblemen,
 • Die te verstandelijk beperkt zijn,
 • Die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Waar & wanneer?

De bijeenkomsten van G-FORSE vinden wekelijks plaats in Brugge of Oostende

Aanmelden

Professionelen kunnen doorverwijzen naar G-FORSE in samenspraak met de potentiƫle deelnemer door een mail te sturen met de gegevens van deze
persoon naar gforse@groepintro.be. Ook kunnen personen eventueel zichzelf aanmelden. Hierna zal de groepsbegeleider contact opnemen met de mogelijke deelnemer om meer informatie te geven en eventueel een kennismakingsgesprek vast te leggen.

Meer info: