Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Je kan bij hen terecht met elke vraag. Tijdens het

JAC

infomoment "Rots en Water" krijg je informatie over de ‘weerbaarheidstrainingen' die het JAC organiseert voor jongeren.

www.caw.be/jac

jac@cawhallevilvoorde.be