JAC lanceert de camapgne: Kopzorgen? Blijf er niet mee rondlopen.

  • 6 maart 2020
1 op 5 jongeren loopt vast, maar te weinig jongeren vinden de weg naar professionele hulp. Daarom lanceert het JAC een campagne met als boodschap: Kopzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. In het JAC kan je terecht met elke vraag en krijg je professionele hulp.

 

Bekendheid
Het JAC of het jongerenaanbod van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) klinkt nog te vaak onbekend in de oren van vele jongvolwassenen. Onze campagne wil de bekendheid van het JAC vergroten. Want iedereen heeft het wel eens moeilijk, of kent iemand die hulp nodig heeft. Dan is het belangrijk om te weten dat je bij het JAC terecht kan voor professionele hulp, gratis en anoniem. De campagne richt zich specifiek naar jongeren van 17 tot 25 jaar. Die specifieke doelgroep loopt verhoogd risico om uit de boot te vallen. De weg naar volwassenheid blijkt geen evidentie.

De campagne start op 26 februari maar krijgt tot het einde van het jaar regelmatig een nieuwe impuls. We communiceren over 5 grote thema’s:  kopzorgen, relatiedip, last op je schouders, op eigen benen en wie ben ik (druk sociale media).

Niet alleen 
Daarnaast willen wij ook onze stem laten horen in de samenleving. We zien dat steeds meer mensen al van jongs af in een kwetsbare positie belanden. Net daarom is het belangrijk dat deze bekendmakingscampagne nu gelanceerd wordt. Jongeren moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.

“Jongeren hebben nood aan laagdrempelige informatie over vriendschap, seksualiteit of familiaal geweld, over waar je terecht kan als het niet zo goed met je gaat." Zo zegt Eveline Meylemans: adviseur voor de werkgroep Psychisch Welzijn van de Vlaamse Jeugdraad.

Vroeger de stap zetten
Met de bekendmakingscampagne willen de JAC’s ook bereiken dat jongvolwassenen vroeger de stap durven zetten naar hulp, voor de situatie erger en de hulp ingrijpender is. Op dit moment is het vaak zo dat ze al op hun kwetsbaarst zijn wanneer ze hulp vinden. Door hen aan te zetten om vroeger de stap te zetten, kan er ook preventiever gewerkt worden.

Uw steun voor meer welzijn
Wij willen je dan ook vragen om samen met ons deze campagne zo veel mogelijk te verspreiden naar het brede publiek. We focussen op sociale media zoals Facebook en Instagram. We willen onze affiches zoveel mogelijk verspreiden. Hiervoor rekenen we ook op jouw hulp. Indien interesse in affiches en/of folders kan je contact opnemen met secretariaat@cawoostvlaanderen.be.

Alvast bedankt om hieraan mee te willen werken en jongeren op deze manier sneller aan de juiste hulp te helpen.

Meer info over de campagne vind je vanaf 26 februari op www.jac.be.