Jeugdhulp Trawant

 

1 Gezin, 1 Plan1 Gezin, 1 Plan

 

Trawant Eerstelijnszone : Project 1 Gezin, 1 Plan

1 gezin 1 plan Trawant wil kinderen, jongeren en gezinnen veerkrachtig maken om de regie over hun leven opnieuw in eigen handen te krijgen en te houden. We doen dit door resoluut in te zetten op het versterken van de krachten binnen gezinnen en hun netwerk.

1 gezin 1 plan Trawant wordt mogelijk gemaakt binnen een intersectorale samenwerking tussen de partners rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ). Maar om daadwerkelijk hét verschil te maken voor gezinnen, moeten we alle krachten van iedereen betrokken op kinderen, jongeren en gezinnen bundelen. CLB, Kind en Gezin, Huizen van het kind, sociale huizen,… zijn daarom ook onmisbare partners binnen 1 gezin 1 plan Trawant

Gezinnen waarvoor 1 gezin 1 plan een aanbod kan betekenen, mogen steeds aanmelden worden bij het team van ELZ Zora.

Je kan hen bereiken op 0492 46 27 06.

Zij kunnen hen voornamelijk ondersteunen bij:

  • Het verhelderen van hun zorgnoden
  • Het verkennen van hun netwerk/versterken van het netwerk
  • Het leggen van bruggen tussen het gezin en diensten