Jonge helpers in het Westerkwartier

Zorgzame buurten Vlaanderen Logo

Het project ‘Jonge’ helpers in het Westerkwartier wil van de wijk ‘het Westerkwartier’ in Oostende een meer zorgzame buurt maken. Het Westerkwartier is de meest diverse wijk, kent vele uitdagingen en draagt tegelijkertijd ook veel potentieel in zich.

Mantelzorgverenigingen, thuiszorgorganisaties, woonzorgcentra, diensten maatschappelijk werk, jeugdhulp- en jeugdwelzijnswerkorganisaties, CAW, koepelorganisaties uit de zorg en welzijn, een socio-culturele koepelorganisatie, wijkgezondheidscentrum en de Stad vonden mekaar in volgende doelstellingen:

  • We bouwen samen met wijkbewoners in 6 proeftuinen aan actieve verbindingsplekken. We vertrekken vanuit talenten, noden en kansen in de buurt.
  • We zetten in op detectie van jonge mantelzorgers, jong in leeftijd, jong ook als ‘nog niet lang aanwezig zijn in de wijk’ en verkennen met hen hoe we hen kunnen ontzorgen door maatwerk vanuit de professionele zorg en door verbindingen met de wijk.

We starten met een ruim partnerschap met onderstaande partners en gaan in verkenning met andere actoren. De rollen en betrokkenheid kunnen nog evolueren naargelang het project zich concretiseert. We blijven een open blik houden en vormen een open netwerk en partnerschap.

CM, FMDO , Beweging.net , BZIO, Elisabeth aan zee, Stad Oostende, Samana, ELZ Oostende – Bredene, De Takel, Habbekrats, CAWWijkgezondheidscentrum De Hoek, DMW Bond Moyson, DMW LMPlus, I-Mens, Logo Brugge Oostende, Vzw De Koepel – Sibe, Steunpunt, Mantelzorg, Liever Thuis

Zorgzame buurten Oostende-Bredene Kaart