Vanaf 1 oktober 2023 moeten kinderen en jongeren (van 0 tot en met 24 jaar) met een verhoogde tegemoetkoming geen remgeld meer betalen voor een consult (of een bezoek) bij een huisarts of specialist op voorwaarde dat ze over een Globaal Medisch Dossier beschikken. Het gaat hierbij over huisartsen, algemene tandheelkunde en specialisten (kindergeneeskunde, heelkunde, cardiologie, psychiatrie en andere specialismen, met uitzondering van orthodontie) en geldt enkel op de conventietarieven. Meer informatie.