JOY, kennisplatform over kinderen en COVID-19

  • 13 november 2020

Het JOY-platform is een initiatief van de Belgian Pediatric Task Force met steun van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België, en Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant met de steun van de Koning Boudewijnstichting en Unicef België.

Met JOY willen ze een positieve tegenbalans bieden door de focus voor kinderen en jongeren te leggen op het belang en de voordelen van een adequate ontwikkeling, in al zijn aspecten, van deze doelgroep in hun groei naar een zo gezond en gelukkig mogelijke volwassenheid.

Dit vraagt niet alleen dat kinderen en jongeren een gezicht en een stem krijgen in het ganse Exit-verhaal, maar ook dat zowel angst en onzekerheid in de maatschappij en binnen de professionele omkadering worden verminderd en zelfs indien mogelijk worden weggewerkt.

Professionele samenwerking en het bundelen van krachten van alle instanties die met kinderen begaan en bezig zijn, is hierin een cruciale voorwaarde.

Het doel is de opzet van een lange termijn campagne en een bewustmaking om zowel binnen deze Covid-19 en Exit-periode als nadien op een duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden.

Want kinderen en jongeren zijn onze toekomst! 

Een initiatief van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en partners.