Kalender

Waar?
from 
minder dan 
  • Netwerking event
Waasland Noord Oost en Zuid West, Waasland Zuid-West, Buurtgerichte zorg, Interdisciplinair samenwerken
-
LDC Den Dissel Turkyen 4/0003, 9100 Sint-Niklaas
gratis

Maak als hulpverlener uit het Waasland kennis met je collega's uit andere disciplines rond samenwerking bij complexe casussen.

Middenkempen, Buurtgerichte zorg
Organisatie: Expertisecentrum zorg en welzijn Thomas More
-
Thomas More Campus Vorselaar (Lokaal D-105) Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
gratis

Met ondersteuning van de provincie Antwerpen en Thomas More, werken we momenteel aan een ondersteuningstraject voor organisaties en lokale besturen die willen meewerken aan zorgzame buurten. Eén van de pijlers waar we momenteel op werken is de vraag: ‘hoe kunnen bovenlokale initiatieven en werkingen de ontwikkeling van een zorgzame buurt mee ondersteunen?’

We willen deze vraag beantwoorden vanuit een concrete praktijkvraag op basis van de verschillende buurtanalyses die in de gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen werden gemaakt.

  • Netwerking event
Waasland Noord Oost en Zuid West, Waasland Zuid-West, Buurtgerichte zorg, Interdisciplinair samenwerken
-
Lokaal Dienstencentrum De Vlasbloem Zandstraat 33, 9170 Sint-Pauwels
gratis

Maak als hulpverlener uit het Waasland kennis met je collega's uit andere disciplines rond samenwerking bij complexe casussen.