Kandidaatstellingsformulier Algemene Vergadering Eerstelijnszone Dender

Nieuw binnen onze organisatiestructuur is dat we naast (effectieve) leden van onze Algemene Vergadering, ook de mogelijkheid geven om toegetreden lid te worden.

Deze toegetreden leden maken, net als de (effectieve) leden, deel uit van het open organisatienetwerk van de Eerstelijnszone.

In tegenstelling tot de (effectieve) leden kunnen zij wel aanwezig zijn op de Algemene Vergadering (zij zullen ook een uitnodiging ontvangen), maar bezitten zij geen stemrecht.

Zij worden ook niet meegeteld bij het aanwezigheidsquorum. Toegetreden lid worden is dus een iets meer vrijblijvend engagement, maar geeft je wel de kans om op de hoogte te blijven.

Daarnaast is ook het engagementsformulier nieuw.

Als lid van onze Eerstelijnszone (ELZ) Dender vragen we jou om de missie/visie/eigenheid van deze Eerstelijnszone, te onderschrijven, samen met een aantal uitgangspunten m.b.t.

  • Cultuur en eigenheid van de ELZ

  • Actieve inbreng

  • Goed bestuur

  • Ambassadeurschap

En daarom vragen we zowel aan onze huidige leden als aan nieuwe actoren, organisaties, … die wensen (effectief/toegetreden) lid te worden om dit kandidaatstellingsformulier in te vullen. Meer info rond effectieve en toegetreden leden lees je in de documenten onderaan.

Kandidaatstellingsformulier Bestuursorgaan (BO) Eerstelijnszone Dender

Het mandaat van onze huidige bestuurders loopt af op de Algemene Vergadering van 13 juni 2024 en dus werd op onze Buitengewone Algemene Vergadering van afgelopen woensdag ook de procedure opgestart m.b.t. vernieuwing bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan van Eerstelijnszone Dender zal bestaan uit minimaal 6 leden, met een minimumvereiste van 1 per cluster, een maximum van 6 per cluster en maximaal 12 leden in totaliteit. Zie onderaan deze mail om te weten wat een engagement in het Bestuursorgaan juist inhoud.

Elk lid van ons Open Organisatienetwerk kan zich kandidaat stellen voor het Bestuursorgaan (lidmaatschap AV is geen voorafgaande voorwaarde).

Interesse in een engagement als bestuurder van onze ELZ? Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan Eerstelijnszone Dender vzw, Gentsesteenweg 1 te 9200 Dendermonde of info@elzdender.be, ten laatste tegen 31/05/2024 Het Bestuursorgaan verzamelt de kandidaturen en zal deze ter stemming voorleggen aan de Algemene Vergadering van 13/06/2024.
Wat dit engagement inhoudt lees je in onderstaande documenten (bv. frequentie van vergaderingen).

Relevante documenten