Het KCE voert momenteel een verkennend onderzoek naar de implementatie van verpleegkundige consultaties in België. Via een vragenlijst willen we een actueel overzicht geven van wie op dit moment verpleegkundige consultaties uitvoert, hoe deze worden ingevuld, wat probleemgebieden zijn en welke hefbomen er nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Momenteel bestaat dit overzicht in België niet. Op basis van dit onderzoek zal het KCE namelijk enkele adviezen formuleren die zullen worden voorgelegd aan de ministers bevoegd voor Volksgezondheid/Gezondheid en andere beleidsmakers.

  Wat is een verpleegkundig consult?

  • Het doel van een verpleegkundig consult is patiënten en hun omgeving vanuit een holistisch perspectief voorzien van informatie, advies, ondersteuning en/of opvolging. Dit consult dient evidence-based en autonoom te verlopen.
  • Het verpleegkundig consult wordt meestal uitgevoerd door een gespecialiseerde verpleegkundige met een doorgedreven klinische expertise en gevorderde competenties (bv. door verpleegkundig-specialisten, verpleegkundig-consulenten, onco-coaches, borstverpleegkundigen of gelijkaardige functies).
  • Verpleegkundige consultaties kunnen worden georganiseerd op basis van een duidelijke doorverwijzing van andere zorgverleners, op vraag van de patiënt en zijn/haar omgeving, of op eigen initiatief van de verpleegkundige die de consultatie uitvoert. Het verpleegkundig consult kan gepland, ad-hoc of hoogdringend gebeuren.
  • Het verpleegkundig consult kan voorkomen in verschillende vormen: face-to-face, telefonisch, videobellen, e-consulten, consulten aan bed, enz.

  Het gaat dus niet om:

  • verpleegkundigen die één bepaald technisch onderzoek (bv. echografie) uitvoeren in opdracht van de arts;
  • verpleegkundigen die deel uitmaken van een multidisciplinair team maar geen leiderschapsrol opnemen of de consultatie niet geheel of gedeeltelijk autonoom uitvoeren;
  • een éénmalig verpleegkundig consult dat aangerekend kan worden door thuisverpleegkundigen (nomenclatuurcode: 429015);
  • verpleegkundigen die voornamelijk administratief en klinisch ondersteunende taken (bv. bloedafname) uitvoeren in de huisartsenpraktijk/eerstelijn.