Kennen jullie de arbeidscoaches Geestelijke GezondheidsZorg van Het PAKT al?

  • 22 april 2021

In het werkingsgebied van Het PAKT zijn 9 arbeidscoaches GGZ (Geestelijke GezonheidsZorg) actief met antennepunten in Deinze, Eeklo, Gent, Merelbeke, Oudenaarde en Zelzate. Zij stemmen op regelmatige basis onderling af en zijn verbonden aan de MOBiL teams voor advies en coaching.

De arbeidscoaches GGZ van Het PAKT bieden gespecialiseerde begeleiding aan personen met een  psychische kwetsbaarheid die een job ambiëren en hierin ondersteuning wensen. De arbeidscoach GGZ vertrekt vanuit het persoonlijke verhaal van elke cliënt met aandacht voor diens specifieke wensen en mogelijkheden en maakt, samen met de cliënt, een trajectplan op.

De cliënt en de arbeidscoach GGZ stemmen regelmatig af over doelbepaling en de daaraan gekoppelde mogelijke acties richting werk.

De arbeidscoach GGZ beschikt over een grote expertise inzake tewerkstelling en zorg en is ingebed in een ruim netwerk van initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg.

Je kan de arbeidscoaches ggz bereiken via:

Bovenstaande informatie kan je ook terugvinden via deze link.