Kennismaking en visie palliatieve zorg

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Prijs : € 180 per persoon

Inschrijven via vorming@demantel.net voor 15 sept. 2021.

Omschrijving: Tijdens deze middag lichten we de visie van palliatieve zorg toe. Hierbij luisteren we ook naar de ervaringen in de groep. We polsen naar de noden en verwachtingen van de deelnemers op vlak van vormingen rond palliatieve zorg en bepalen prioriteiten voor het vormingsaanbod van 7 juni 2022.

Spreker: Daisy Dequidt, psychologe Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel en vpk van de palliatieve thuiszorgequipe De Mantel