Op 2 maart ging er een “extended netwerklunch” door dat volledig in het teken stond van psychologische zorg in de eerste lijn.

In totaal waren er 70 personen aanwezig: 26 psychologen, 16 sociaal/maatschappelijk werkers, 5 leerlingbegeleiders, een orthopedagoog, huisarts, diëtist en verschillende stafmedewerkers, coördinatoren… uit verschillende sectoren, organisaties en diensten.

Eerstelijnsactoren vormen op vele vlakken een belangrijke schakel naar psychologische hulp: in het sensibiliseren, het signaleren en (indien nodig) het toe leiden naar gepaste hulp.

Tijdens dit kick-off event gingen we aan de slag met de volgende vragen: Hoe kan je signalen van psychologische problemen herkennen en hoe kan je er mee om gaan? Welke diensten bestaan er waarnaar ik kan bellen/mailen wanneer ik het bos door de bomen niet meer kan zien in het zorgaanbod rond geestelijke gezondheidszorg, met vragen zit en nood heb aan advies of coaching? Wat kan een cliënt zelf doen? Wat houdt de nieuwe conventie rond terugbetaling van psychologische zorg in de eerstelijn in? Welke geconventioneerde psychologen/orthopedagogen zijn er werkzaam in mijn regio? Welke psychologische zorg wordt er wel/niet terugbetaald?

De presentatie vanuit de parallelle sessie aan de eerstelijnsactoren kan je hieronder terugvinden.

Kennismaking en uitwisseling stonden centraal tijdens deze namiddag. Tijdens de kennismakingstafels – waar eerstelijnsactoren uit verschillende sectoren en diensten kennis maakten met de psychologen en orthopedagogen uit hun buurt – ontstonden er boeiende gesprekken. Er werd goed genetwerkt, er werden zaadjes gepland en stappen gezet richting meer samenwerking op het vlak van mentaal welzijn.