Kick-off De Ideale Wereld: vijf West-Vlaamse ELZ's werken aan betere residentiële jeugdhulp

  • 6 oktober 2021

De ruime regio heeft een project van Agentschap Opgroeien binnengehaald onder de noemer “De Ideale Wereld”. Onder die vlag willen we voorzien in een betere jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, maar verblijven in een residentiële voorziening. Het project wil expertise vanuit jeugdhulp, de sector voor personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg en aanvullende partners aan elkaar knopen om zo een antwoord te bieden op geblokkeerde ontwikkelingstrajecten. De Ideale Wereld is een samenwerkingsverband tussen de eerstelijnszones RITS, Westhoek, Midden WVL, Houtland & Polder en Westkust & Polder.

Het project wil inzetten op ondersteuning en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren die niet thuis kunnen verblijven en heeft verschillende doelstellingen: 

  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Aanwezig expertise gezamenlijk inzetten
  • Bestaand aanbod beter op elkaar afstemmen
  • Noden en hiaten in aanbod detecteren
  • Kinderen, jongeren en hun netwerk betrekken
  • Ontwikkelen van een lerende cultuur

Waarom dit project?

  • Kinderen en jongeren zitten niet altijd op de juiste plaats (wachtlijsten, gebrekkige kennis aanbod, gefragmenteerde diagnostiek)
  • Impact van jeugdhulp op kind/jongere (doorverwijzingen, ontwikkelingstraject blokkeren, …)
  • Geen optimale intersectorale samenwerking

Heb jij expertise binnen deze thematiek? Wil jij lid worden van de stuurgroep van de ideale wereld? Super! Stel je hier kandidaat door je gegevens in te vullen. Je wordt gecontacteerd voor het verdere verloop.