Kick-off Lerend Netwerk voor de zorgraden

  • 5 november 2019

Vivel nodigt toekomstige zorgraden uit voor hun eerste event ‘Kick-off van het Lerend Netwerk voor de Zorgraden’.

Gedurende deze kick-off dag brengen we jullie op de hoogte over wat VIVEL is en wat VIVEL voor jullie kan betekenen. Ook de dashboards voor de eerstelijnszones op basis van de Zorgatlas en de Vlaamse sociale kaart worden toegelicht.

Tijdens interactieve supervisies rond relevante thema’s zoals beleidsplanning, persoonlijk leiderschap, organisatie netwerken en PZON centraal komen jullie ook zelf aan het woord. Als klap op de vuurpijl zal de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke de kick-off dagen openen.

Het doel van de kick-off dag is te leren en delen van en met elkaar zodat jullie op het einde van de dag verrijkt terugkeren met nieuwe inzichten en deze kunnen delen met en implementeren in jullie zorgraad.

Alle informatie over de kick-off dagen (programma, sprekers, ...)