In maart 2023 organiseert de Koning Boudewijnstichting focusgroepen met actoren uit de eerste lijn. Dit in het licht van een groot project rond 'ACE's' waar ook de zorgraden betrokken zullen worden. Denk je ook graag mee over een performante, multidisciplinaire aanpak van traumatische kindervaringen? Welkom op één van de focusgroepen!

Heel wat kinderen worden blootgesteld aan complexe en/of herhaalde traumatische ervaringen. We denken hierbij onder andere aan echtscheidingen, geweld, psychische en/of verslavingsproblematieken binnen het gezin, maar ook aan detentie of het overlijden van een ouder. In de literatuur spreekt men over Adverse Childhood Experiences (ACEs). Een rugzak gevuld met deze trauma’s speelt een negatieve rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en beïnvloedt hun levenskwaliteit, veerkracht en copingstrategieën. Bovendien geeft het hen ook meer kans om als volwassene zelf een slechtere fysieke en mentale gezondheid te ontwikkelen en kan het een negatieve impact hebben op hun toekomstige ouderrol.

Het spreekt voor zich dat het voorkomen, herkennen en erkennen van trauma’s bij kinderen, maar ook het tijdig bieden van de nodige ondersteuning, belangrijke aandachtspunten zijn in een breed gezondheids- en welzijnsbeleid.

Daarom gaf Minister Crevits de opdracht aan de Koning Boudewijnstichting om de eerstelijnsactoren te ondersteunen in hun omgang met trauma’s bij kinderen. De Stichting zal gedurende drie jaar werken aan een ondersteunend programma dat inzet op sensibilisering, preventie en aanpak.

Dit programma wil verder bouwen op goede praktijken en maximaal aansluiten bij de noden van de verschillende actoren die werken met kinderen en jongeren. Via een uitgebreide terreinverkenning proberen we zo goed mogelijk de talrijke hefbomen en bestaande expertise in kaart te brengen. Maar evengoed zijn we benieuwd naar welke aandachtspunten er zijn in onze zoektocht naar een sterkere aanpak van traumatische kindervaringen.

Wil je de KBS ondersteunen in deze terreinverkenning door suggesties te doen, noden op het terrein te signaleren en/of je goede praktijken delen? Neem dan deel aan één van de groepsgesprekken!

Deze gaan door op:

  • 20 maart, van 13.30u tot 15.30u
  • 21 maart van 14.30u tot 16.30u
  • 23 maart van 19.30u tot 21.30u

Geef snel je aanwezigheid en voorkeursdatum door aan Ester De Doncker (dedoncker.e@kbs-frb.be). In functie van het aantal deelnemers vinden de focusgroepen in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting of online plaats.

Meer info? Ook welkom op lie@vivel.be