Klachtenformulier Vaccinatiecentra ELZ WE40

OPGELET: de velden met aanduiding "verplicht" dient u zeker in te vullen om nadien te kunnen verzenden!

Geef aan over welke betrokken vaccinatiecentrum uw klacht gaat.
Gelieve hier het type of de aard van uw klacht aan te duiden: waarover gaat uw klacht precies?.
Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat uw klacht inhoudt: wie, wat, waar en wanneer. Geef aan tegen welke handelingen of procedures u klacht wenst in te dienen, en wat zijn de concrete feiten/handelingen waarover u klacht wil indienen.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw klacht te behandelen. Uw klacht wordt in alle discretie en met anonimiteit behandeld.