Uitnodiging forum 14 oktober 2020

  • 17 september 2020

Graag nodigen wij u uit op het forum van Eerstelijnszone RupeLaar. Dit gaat digitaal door via Microsoft Teams. Hieronder kan u de uiteenzetting terugvinden. Inschrijven kan via inschrijvingen@rupelaar.be 

20u00 Inleiding

20u10 IRIS Platform – een digitale sprong naar een warme thuiszorg

Gedreven door interesse in de palliatieve zorg, verdiept dr. Sophie Van Steenbergen zich sinds 2017 in het aanbieden van zorg op maat aan deze kwetsbare groep patiënten. Deze zeer holistische zorg kan je enkel uitvoeren door samen met een volledig team te zorgen voor een patiënt. Een team dat de patiënt en zijn familie omringt en gepersonaliseerde zorg biedt tot op het einde van het leven. Deze zorg zou niet mogen stoppen buiten de kantooruren, wat multidisciplinaire regionale samenwerking noodzakelijk maakt. Het IRIS Platform was geboren. Het IRIS Palliatief Zorgdossier is een beveiligd communicatieplatform tussen alle zorgverleners van een palliatieve patiënt. In het dossier van de patiënt kunnen zorgverleners alle aspecten vinden die relevant zijn voor het leveren van persoonlijke zorg. Denk hier aan o.a. medicatie, aandachtspunten, voorafgaande zorgplanning en standing orders voor verpleegkundigen. Ook is er een interactief dagboek tussen de zorgverleners. Het systeem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, en kan zowel op laptop, smartphone als tablet gebruikt worden.

21u00 Ruimte voor vragen

21u20 Multidisciplinair Overleg – stand van zaken

Het vroegere Multidisciplinair overleg (MDO) overleg is gestopt en overgegaan in een nieuw vergoedingssysteem. Met dit nieuwe overleg verlaat men de vertrouwde paden van de vroegere regels en neemt men al een kleine stap richting het model van de toekomst. Dit model zal inzetten op zorgcoördinatie, een rol binnen het zorgteam die in de toekomst ook vergoedbaar zijn. Huisarts en voorzitter van Eerstelijnszone RupeLaar dr. D’hanis voorziet een stand van zaken.  

21u40 Ruimte voor vragen

21u50 Werkgroepen Eerstelijnszone RupeLaar

Ondanks de coronacrisis en de extra taken voor elke zorgraad zijn er drie werkgroepen gestart in Eerstelijnszone RupeLaar. Elke werkgroep heeft korte-, middellange- en lange termijn doelstellingen. Tijdens deze korte uiteenzetting zal stafmedewerker Britt Van de Voorde de werkgroepen toelichten en zal werkgroep ‘de zorgaanbieders van ELZ RupeLaar leren elkaar en elkaars aanbod beter kennen ‘ enkele stellingen voorleggen, er kan vervolgens gestemd worden met de smartphone.

22u00 Einde