Korte wachtlijsten voor Tuimelwerking CKG Sint-Clara

  • 17 november 2021

De wachtlijst voor de Tuimelwerking van CKG Sint-Clara Brugge is op dit moment relatief kort. Gezinnen die worden aangemeld voor de tuimelwerking (al dan niet in combinatie met de dagopvang), zullen op relatief korte termijn geholpen kunnen worden. 

Wat meer uitleg over de verschillende werkingen: 

De Kleine Stap: Ambulante opvang

Wat?

De Kleine stap vangt kinderen op, waarvan de ouders ook een vraag hebben naar extra ondersteuning. Er is dus steeds begeleiding vanuit het CKG

(via een tuimelmodule, Amber, mobiel, STOP 4-7,…).

Voor wie?

We richten ons op kinderen tussen 0 en 12 jaar. In de praktijk gaat dit vaak om kinderen tussen 0 en 3 jaar, zeker buiten de schoolvakanties.

Concreet?

Tijdens weekdagen kunnen kinderen in de Kleine Stap terecht, in een leefgroep van maximum 6 kinderen. Het aantal dagen en het aantal uren wordt samen met het gezin afgesproken. Naast de opvang van kinderen is er veel interactie tussen de leefgroep en de ouders. Er is dagelijks contact rond het verloop van de dag, de ontwikkeling van het kind, vragen of bezorgdheden van de ouders,… Er kunnen wederzijds ervaringen worden uitgewisseld. We streven ernaar om naast de opvang van het kind en de begeleiding van de ouders ook met de context van het gezin en/of andere hulpverleners samen te werken.

Kostprijs?

De ouders betalen een ouderbijdrage van maximum 2 euro per dag per kind dat naar de opvang komt.

De Tuimelwerking: Ambulante training van ouders en kinderen samen in groep

Wat?

De Tuimelwerking is een ambulante training in groepsverband. We verwachten dat ouders 1 tot 3 keer per week deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden in het CKG.

Voor wie?

We bieden training aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar met als doelstelling hun draagkracht en opvoedingsvaardigheden te versterken. Deze module wordt enkel aangeboden in Brugge.

Concreet?

De activiteiten vinden plaats in groep en staan in het teken van het trainen van opvoedingsvaardigheden en het versterken van de band tussen ouders en kinderen. We doen dit door samen actie te ondernemen, samen te oefenen in een positieve, opbouwende sfeer. Dit doen we aan de hand van verschillende methodieken en activiteiten:

  • Tuimelactiviteiten (bv. knutselactiviteiten, bewegingsspelletjes, Sherborne, babymassage en -yoga,…)
  • Individuele trainingsmomenten waarbij de focus ligt op verbinding tussen ouder en kind (bv. een badje geven, snoezelen, gezelschapsspelletjes, …).
  • Knabbel en babbel: een gezellig moment voor ouders en kinderen samen. De inhoud kan een gesprek zijn rond opvoeding, een gezellige activiteit of een oudervergadering.
  • Uitstappen waarbij we de nadruk leggen op haalbare, bereikbare en betaalbare activiteiten op maat van de doelgroep (bv. gaan zwemmen, een wandeling in het bos,…).
  • Oudercursussen waarbij we aan de hand van een spel of training dieper ingaan op enkele pedagogische thema’s met de ouders (bv. omgaan met moeilijk gedrag van kinderen, positief opvoeden, EHBO…). Er wordt opvang voor de kinderen voorzien.
  • Gezinsbegeleiding aan de hand van regelmatige gesprekken en/of huisbezoeken om de begeleiding te evalueren, de transfer vanuit de Tuimel naar huis te kunnen maken, …  Er kunnen ook specifieke activiteiten aangeboden worden thuis, bv. speelgoed samen ordenen en een speelhoekje installeren voor de kinderen, samen naar de winkel gaan en fruitpap maken, … Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het versterken van de individuele kracht van ouders, het netwerk uitbouwen en versterken, inzicht krijgen in krachten en onrecht die spelen binnenin het systeem. Indien nodig wordt er begeleiding gegeven rond bredere maatschappelijk thema’s (bv. woonsituatie, financiële situatie, contact en samenwerking met andere diensten,…)

Kostprijs?

De training en begeleiding is gratis. 

Contact en aanmelding

Indien er bijkomende vragen zijn, mag je deze steeds (telefonisch of via mail) stellen. Aanmeldingen kunnen steeds telefonisch ( elke dag van 9u-12u30 en 13u-17u), waarop er dan samen met de ouder(s) en eventuele andere betrokkenen een kennismakingsgesprek kan gepland worden om te bekijken welke hulp meest gepast is voor het gezin.  

CKG Sint-Clara vzw
Garenmarkt 9 - 8000 Brugge
050/33.82.06