Wat is kringwerking?

Kringwerking of monodisciplinair samenwerken is een netwerkvorm die helpt om collega’s te leren kennen van dezelfde beroepsgroep binnen éénzelfde eerstelijnszone. Deze groep deelt kennis, streeft hetzelfde doel na en behartigt de belangen van de beroepsgroep. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor andere disciplines en partners binnen dezelfde eerstelijnszone.

Als beroepsvereniging (kring) of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen. Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Kringwerkingen in onze regio en de verantwoordelijken:

Beroepsgroep Contactpersoon Contactgegevens
Huisartsen HAK Hagewacht / HAK Diest
Diëtisten Pascale Berghmans info@dietistindiest.be
Thuisverpleegkundigen Wim Laporte info@thuisverpleginglaporte.be
Vroedvrouwen Vroedvrouwenkring Oost-Brabant vroedvrouwenkringoostbrabant@gmail.com
Kinesitherapeuten Axxon info.nl@axxon.be
Psychologen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Guy Gielis

guy.gielis@skynet.be
Tandartsen

Vlaams Verbond Tandartsen

Gerda Wauman

gerda.wauman@vvt.be
Apothekers

Vlaams Apothekers netwerk

Veerle Uytterhoeven

veerle.uytterhoeven@goed.be
Ergotherapeuten Ergotherapie Vlaanderen edith.vlaamsbrabant@ergotherapie.be
Logopedisten

Vlaamse vereniging voor logopedisten

Liesbeth Huybrechts

Liesbet.huybrechts@hotmail.be

Podologen Belgische Vereniging der Podologen info@podologie.be
Audicien/audioloog UCBA-CEUPA info@ucba-ceupa.be
Osteopaten Osteopathie.be info@osteopathie.be
Orthopedagogen Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen vvo@vzwvvo.freshservice.com

Nog geen kring voor jouw beroepsgroep? Start deze zelf!

Een kringwerking moet bottom-up groeien. Dit wil zeggen dat de zorg- en hulpverleners het initiatief in eigen handen nemen om de kringwerking op te richten.

Deze vijf stappen zetten je op weg.

1. Inventariseer collega's in de buurt met behulp van de sociale kaart. Vul dit aan als er nog collega's ontbreken.

2. Breng geïnteresseerden samen rond de tafel.

3. Bepaal de doelstellingen en opdrachten van de kringwerking.

4. Bepaal in groep wie welke taken opneemt binnen de kring.

5. Ondersteuning nodig? Contacteer ELZ Demerland of de Vlaamse koepelvereniging