PANCARTE

De start ...

Op 11 oktober 2022 organiseerde Eerstelijnszone Oostkust i.s.m. het CAW Noord-West-Vlaanderen en de lokale besturen van de Oostkust het druk bijgewoonde netwerkevent “Kust Ze”, met vertegenwoordigers van iedereen die werkt met en voor (kwetsbare) kinderen en jongeren aan de Oostkust.

In het mooie kader van Het Zwin werd expertise gedeeld en ervaring uitgewisseld. Dit leidde tot tal van actiepunten die nog verder uitgewerkt worden. Als apotheose van de dag werd door de burgemeesters en mandatarissen een engagementsverklaring ondertekend om binnen een bovenlokale structuur de intersectorale samenwerking in functie van zorg en welzijn van kinderen en jongeren aan de Oostkust maximaal te ondersteunen.

Netwerkmomenten

Intussen werd er in maart 2023 een tweede "Kust Ze" georganiseerd. De input en vraagstukken die we in oktober hadden verzameld werden geclusterd in thema's die als basis dienden voor een denkoefening over hoe we onze gemeenschappelijke doelen kunnen behalen en hoe we vanuit onze positie of functie het verschil kunnen maken door samen te werken. Wordt vervolgd ...

Maart 2023

Foto's

Hier zijn enkele sfeerbeelden van het start event in 2022 in Het Zwin:

Foto 5
Deelnemers
Zwin ruimte
Catering
Spreker