Kzitermee.be - communicatie toolkit regio ZW-VL

  • 30 juni 2020

Mentaal welbevinden is meer dan ooit een hot issue. 1 op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, 1 op 4 volwassenen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. De coronacrisis hakt(e) er stevig op in en stelt het mentaal welbevinden van heel veel mensen danig op de proef. Ook jij ziet ongetwijfeld in jouw omgeving en werking deze problematiek.  

De lokale preventiewerker, die vanuit Logo Leieland, in samenwerking met de lokale besturen, CAW en W13 voluit de kaart zal trekken van preventieve gezondheid in de regio Zuid-West-Vlaanderen, erkent de nood aan hulpverlening én preventie bij mentale problemen en werkte prioritair aan dit thema.

Om op korte termijn in te spelen op deze noden, werd als eerste stap een website uitgewerkt waarop het regionale & Vlaamse hulpverleningsaanbod, zowel preventief (tips om veerkracht te versterken, handvaten om andere jongeren te ontmoeten) als curatief, ontsloten wordt.

De website www.kzitermee.be richt zich zowel naar jongeren, volwassenen als professionals:

13 bekende Zuid-West-Vlamingen dragen de campagne alvast een warm hart toe: Justine De Jonckheere, Ann Wauters, Eli Iserbyt, Jeremie Vaneeckhout, Pieter Deknudt, Pascal Heytens, Tessa Wullaert, Frederik Van Lierde, Bert Libeert, Yves Lampaert, Aaron Vanneste, Oshin Derieuw, en Kristof D’haene. Zij maakten een filmpje  om de campagne kracht bij te zetten. Draag jij de campagne ook een warm hart toe? Deel dan massaal dit filmpje.

Belangrijkste doelstellingen van de campagne:

  • Jongeren & volwassenen wegwijs maken/toeleiden naar het regionale & Vlaamse hulpverleningsaanbod.
  • Jongeren & volwassenen veerkrachtiger maken.
  • Taboe rond mentale problemen doorbreken: praat erover, blijf er niet mee zitten, …

Vanaf 3 juli zal er elke vrijdag een filmpje gepost worden van een bekend persoon uit de regio. Justine De Jonckheere bijt, als meter van de campagne, de spits af. De 3 filmpjes die vóór het zomerverlof gepost zullen worden zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Om de campagne nog extra kracht bij te zetten, zou het super zijn mocht je op dezelfde dag het filmpje van de bekende persoon ook massaal willen delen

De website www.kzitermee.be kan ongetwijfeld ook jouw cliënten helpen. Als je deze website wil bekend maken, zowel bij professionals als bij jouw doelgroep, kan je gebruik maken van een communicatietoolkit met tekstjes, leuke filmfragmenten, enz... Via deze we-transfer  kunnen jullie de communicatietoolkit downloaden, waar jullie uit kunnen putten om de campagne lokaal in de spotlights te plaatsen.

Via dit bestelformulier kan je gratis campagnemateriaal aanvragen.

Team Logo Leieland

President Kennedypark 10 – 8500 Kortrijk