1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd.

Geletterdheid is de competentie om informatie op te nemen, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent vlot met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterdheid is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren.

Geletterdheid heeft een invloed op het zelfbeeld van mensen, op hun interactie met anderen, op hun welbevinden en hun inzetbaarheid.

Uit onze omgevingsanalyse blijkt ook voor onze eerstelijnszone dat we dit thema niet mogen vergeten. Ik doe dan ook graag een oproep om mensen toe te leiden naar het CBE (centrum voor basiseducatie) Ligo of om als organisatie met hen een samenwerking aan te gaan en een vorming op maat te ontwikkelen.

Op 24 januari 2023 organiseerden wij een piekuurtje samen met CBE Ligo. Via onderstaande link kan je de opname beluisteren.

LIGO