Lage EmissieZone Gent, wat vind jij ervan als zorg- en hulpverlener?

  • 12 april 2021

In aanloop van de invoering van de lage-emissiezone (januari 2020), werden er signalen en/of bezorgdheden geregistreerd over de mogelijke (socio-economische) impact van de toelatingsvoorwaarden van de LEZ (Lage-emissiezone) op de Gentenaar in het algemeen en bepaalde (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder, en op de werking van bepaalde organisaties ten dienste van deze doelgroepen.

De LEZ is nu meer dan een jaar in voege (sinds januari 2020). Daarom wilt de Dienst Milieu en Klimaat ook de Gentse zorg- en hulpverleners bevragen om te bekijken op welke manier deze Gentenaars zich hebben aangepast en of er vandaag nog signalen of beleidsaanbevelingen zijn die een extra gesprek of mogelijkheid tot feedback rechtvaardigen. We willen jullie vragen deze vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen en bij voorkeur tegen 30/5.